Studiebegeleiding

Het hoger onderwijs op academisch niveau verschilt in vele opzichten van het secundair onderwijs: grotere hoeveelheden leerstof verwerken, autonomer leren werken, wennen aan nieuwe werkvormen, een juiste studiemethode ontwikkelen, een goede studieplanning maken enz. Vooral in het eerste jaar is dat dus een grote aanpassing en vaak een moeilijke zoektocht. De studiebegeleiders kunnen je helpen bij deze zoektocht.

Ook als hogerejaarsstudent kan je bij de studiebegeleiders terecht met vragen rond je studiemethode of planning, of wanneer je vast komt te zitten met je bachelor- of masterproef.

Informatie

Op de Uforapagina van het monitoraat kondigen de studiebegeleiders al hun activiteiten aan en vind je nuttige documenten zoals brochures en planners.

Snel naar specifieke info over:

Groepsaanbod

In de loop van het academiejaar worden verschillende workshops georganiseerd waar je concrete tips meekrijgt rond planning, studiemethode, noteren en schematiseren.

Schrijf in op de op de Uforasite van het monitoraat via Groepen. Alle workshops vinden plaats in leslokaal 2.24 (Blandijnberg 2).

Workshop PLANNING

Tijdens deze workshop leer je hoe je een goede weekplanning opstelt en hoe je op een efficiënte manier met leerstof omspringt.

 • Vrijdag 16 februari 2024 (lesweek 1) - 13.30 uur
 • Donderdag 7 maart 2024 (lesweek 4) - 16 uur

Workshop NOTEREN

Tijdens deze workshop leer je waarom notities nemen essentieel is en hoe je dit het beste kunt aanpakken. We bespreken valkuilen en bieden praktische tips voor het maken van goede lesnotities, geïllustreerd aan de hand van het vakken "Inleiding tot de wereldgeschiedenis" en "Inleiding tot de digitale tekstanalyse".

 • Maandag 19 februari 2024 (lesweek 2) - 16 uur
 • Donderdag 29 februari 2024 (lesweek 3) - 10.30 uur

Workshop SCHEMATISEREN

Tijdens deze workshop leer je hoe je overzichtelijke schema's maakt vanuit je notities en het andere lesmateriaal en hoe je verbanden kan leggen tussen stukken leerstof. Dit helpt om efficiënter en gestructureerder te studeren.

 • Maandag 26 februari 2024 (lesweek 3) - 13.30 uur
 • Maandag 11 maart 2024 (lesweek 5) - 16 uur

Workshop UITSTELGEDRAG

 • Dinsdag 5 maart 2024 (lesweek4) - 19.30 uur (in auditorium 3 Suzanne Lilar)

Workshop BLOKPLANNING

Tijdens deze workshop leer je hoe je je goed kunt voorbereiden op de examens door een efficiënte blokplanning op te stellen (hoeveel studeer ik per dag, hoe zorg ik ervoor dat ik alles gestudeerd/ingepland krijg, hoeveel dagen moet ik voor elk vak uittrekken, ...). We beantwoorden ook je vragen over studievoortgang en examens.

 • Maandag 25 maart 2024 (lesweek 7) - 13.30 uur
Het universiteitsbrede trainingsaanbod (o.a. efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen) vind je op de pagina van de Afdeling Studieadvies .

Individuele gesprekken

Je kan bij de studiebegeleiders terecht voor een individueel gesprek op afspraak, zowel online als op kantoor:

 • algemene begeleiding bij studiemethode en -planning
 • begeleiding bij studiegerelateerde psychosociale problemen (concentratiestoornissen, faalangst, uitstelgedrag, stress, overprikkeling ...)
 • informatie omtrent de examens en de voorbereiding daarop, het examenreglement, ...
 • advies na de bekendmaking van de examenresultaten (evaluatie studiemethode/ -planning, hoe je studie anders aanpakken ...)
 • Informatie over leerkrediet terugvorderen door overmacht (ziekte, overlijden in de familie …)
 • informatie over beroep aantekenen tegen weigering tot inschrijving
 • ...

Maak een afspraak

Boek hieronder een afspraak bij een van de studiebegeleiders. Kan je toch niet aanwezig zijn? Annuleer dan je afspraak zodat dit tijdsblok vrijkomt voor een andere student (zie annuleringslink in de bevestigingsmail van je afspraak).

Heb je veel of complexe vragen? Boek dan 2 aansluitende afspraken, zodat er zeker voldoende tijd is om je vragen of problemen te bespreken.

Nele Debaene

Nele Debaene
 • studiemethode en -planning
 • beroep tegen weigering
 • leerkrediet terugvorderen

nele.debaene@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.051
+32 9 264 38 85
route

Klaar Vanopstal

Klaar Vanopstal
 • procesbegeleiding bachelor- en masterproef
 • studiemethode en -planning
 • studiegerelateerde psychosociale problemen
 • beroep tegen weigering

klaar.vanopstal@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.051
+32 9 264 38 84

Inez Buyck

Inez Buyck
 • studiemethode en -planning
 • studiegerelateerde psychosociale problemen

inez.buyck@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040B
+32 9 264 39 73