Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders informeren, adviseren en begeleiden je gedurende je volledige studieloopbaan. Zij zijn de aanspreekpunten binnen de faculteit voor wat betreft het ‘studievoortgangsproces’. Bij de trajectbegeleiders kan je terecht voor informatie over:

 • keuzemogelijkheden binnen een opleiding (minor, major, keuzevakken, Erasmus, ...)
 • het onderwijs- en examenreglement
 • studietrajecten (modeltraject, geïndividualiseerd traject, verkort traject)
 • soorten contracten
 • aanpassen curriculum in functie van speciaal statuut (functiebeperking, werkstudent, erkende topsport, kunstbeoefening, enz.)
 • de procedure voor het aanvragen van vrijstellingen
 • het samenstellen en wijzigen van een individueel curriculum
 • studie(her)oriëntatie en verder studeren
 • de combinatie van werk en studie en het werkstudentenstatuut
 • het leerkrediet
 • studievoortgangsbewaking

Vind ons op Facebook: Monitoraat Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Maak een afspraak

Boek hieronder een afspraak bij de trajectbegeleider van jouw opleiding. Kan je toch niet aanwezig zijn? Annuleer dan je afspraak zodat dit tijdsblok vrijkomt voor een andere student (zie annuleringslink in de bevestigingsmail van je afspraak).

Bereid je goed voor zodat alle vragen binnen je slot kunnen beantwoord worden. 

Nele Debaene

Stefanie De Sloovere

Stefanie De Sloovere
 • Afrikaanse talen en culturen
 • Historische taal- en letterkunde
 • Oosterse talen en culturen
 • Taal- en letterkunde: twee talen
 • Vergelijkende moderne letterkunde
Stefanie is in zwangerschapsverlof tot 12 augustus 2024.
Voor dringende vragen kan u contact opnemen met de collega's via monitoraat.lw@ugent.be.

stefanie.desloovere@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040A
route

Anne Verwaeren

Anne Verwaeren
 • Meertalige communicatie
 • Moraalwetenschappen
 • Oost-Europese talen en culturen
 • Toegepaste taalkunde
 • Tolken
 • Vertalen
 • Wijsbegeerte

anne.verwaeren@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.040
route

Els Wille

Els Wille
 • Archeologie
 • Gender en diversiteit
 • Kunstwetenschappen

els.wille@ugent.be

Blandijnberg 2
bureau 05.03.100.039
route