Lesroosters

De lesroosters zullen ten laatste beschikbaar zijn op 25 januari 2021. De opleidingen zijn momenteel bezig met het vormgeven van de lessen en de andere onderwijsactiviteiten in het tweede semester. Via centauro.ugent.be kan je jouw persoonlijke lesrooster raadplegen. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’. Van zodra de lessenroosters klaar zijn zullen ze voor jou beschikbaar gesteld worden.

De lesroosters kan je ook raadplegen via de studiegids (studiegids.ugent.be>kies jouw opleiding>klik bovenaan rechts op lesrooster).

  • Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' (ModelTraject1) kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort.
  • Voor vakken met meerdere lesmomenten of lokalen, verwijzen we naar de infobrochures of Ufora. Daar kan je zien hoe het vak precies wordt georganiseerd (modules, oefeningen, groepjes etc.).

Legende lokalen

De lokalen/locaties worden als volgt aangeduid: CAMPUS – straat/gebouw - lokaal/auditorium.

Voorbeelden:

'BOEK Blandijn LES 100.035' betekent: Campus Boekentoren, Blandijnberg 2, leslokaal 100.035.

'MERC Gebouw A AUD A0.08' betekent: Campus Mercator, Abdisstraat 1, auditorium 0.08

 

 

  • Blandijn = Blandijnberg 2
  • PlaRoz = Gebouw met ingangen in Rozier 44 en Jozef Plateaustraat 22
  • Gebouw A (op campus Mercator) = Abdisstraat 1
  • Gebouw B ( op campus Mercator) = Groot-Brittanniëlaan 45

 

  • AUD = Auditorium
  • LES = Leslokaal