Curriculum samenstellen - programma(wijzigingen)

Curriculum samenstellen

Aanvullende informatie (o.a. programma, programmawijzigingen en overgangsmaatregelen)

Educatieve master

In academiejaar ’19-’20 ging de Educatieve Master van start. Deze vervangt de lerarenopleiding en wordt gevolgd door studenten die graag in het onderwijs terecht willen komen.

In het decreet ter versterking van de lerarenopleiding is voorzien dat 15 SP van de component leraarschap uit de educatieve Master als keuzepakket in de voorafgaande bachelor aangeboden kan worden. De studenten die in de bachelor dit pakket gevolgd hebben, kunnen rechtstreeks naar de educatieve masteropleiding.