Introductiedagen

In de week voor de start van het academiejaar organiseren we introductiedagen voor nieuwe studenten eerste bachelor. Je maakt kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, enz.  Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, enz.)

Meer info en inschrijven.