Introductiedag

Vlak voor de start van het academiejaar, voorziet elke bacheloropleiding een Introductiedag.

Tijdens de introductiedag maak je kennis met de faculteit, de leslokalen, je medestudenten, de studentenbegeleiding enz. Je krijgt er bovendien veel praktische informatie waardoor je goed geïnformeerd naar je eerste les kunt gaan (cursussen, handboeken, lesrooster, groepsindeling, practica, oefeningen...).

Exacte data voor het volgende academiejaar vind je vanaf juni terug in onze Studiekiezer. Per opleiding wordt die info meegegeven onder het tabblad 'Vlot van Start'.

Contact

Afdeling Studieadvies
Campus Ufo, Ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be