Dürer ©: Selections from The Sunaert Collection

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 10-05-2019 tot 22-06-2019

Dürer ©: Selections from The Sunaert Collection"Dürer ©: Selecties uit de Sunaert Collection" presenteert houtsneden en gravures van en naar Albrecht Dürer (1471-1528), geschonken door de Belgische schilder en verzamelaar Adolf Pieter Sunaert (1825-1876) aan de Universiteitsbibliotheek van de UGent. Deze prenten, die sinds de schenking aan het einde van de negentiende eeuw nooit werden tentoongesteld, waren fascinerend voor zowel de tijdgenoten van Dürer als voor latere generaties van drukkers.

De tentoonstelling verkent de dynamische relaties tussen originelen, copies en artistieke interpretaties in de prentkunst van de Renaissance, en de complexe problematiek van auteurschap en authenticiteit in de vroegmoderne Europese cultuur.

De tentoonstelling is samengesteld door Noam Andrews in samenwerking met studenten van het graduate seminar Iconology (lente 2019), van de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de UGent.

 

Gerelateerde inhoud