Katrien Denaeyer - De beeldvorming van de New Woman in Variétés

Wanneer
14-02-2019 van 19.30 tot 21.00 u
Waar
Rozier 1, 9000 Gent

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw was de vrouw niet langer gekluisterd aan haar woonst en deed ze haar intrede in het publieke leven. Dit verschijnsel was volledig nieuw en werd omschreven als de New Woman. De term werd het onderwerp van een internationaal discours over veranderende genderverhoudingen. Ook het Brussels tijdschrift Variétés (1928-1930) heeft bijgedragen aan de constructie en de definiëring van de New Woman. In de fotokaternen verschenen verrassende combinaties van sterk uiteenlopende beelden, waardoor de betekenis en de invulling van het begrip New Woman vaak glibberig en voor meerdere interpretaties vatbaar was. Dit is eigen aan het surrealistisch beeldspel waarvan de redacteurs E.L.T. Mesens (1903-1971) en P.G. Van Hecke (1887-1967) graag gebruik maakten. Uit de beeldcombinaties konden vrouwen inspiratie putten om hun eigen vernieuwde identiteit vorm te geven én in vraag te stellen. De beelden van onder andere de City Girl, de Business Girl,  de Flapper en de Bathing Beauty nestelden zich in het collectief bewustzijn en hebben geleidelijk aan de publieke opinie over genderverhoudingen beïnvloed.