SERIES : / x

Deze pagina maakt deel uit van ons tentoonstellingsarchief. De betreffende tentoonstelling werd gehouden van 13-10-2023 tot 16-11-2023.

SERIESBeelden en kunstwerken kunnen op vele manieren interageren en gehelen vormen. Wanneer ze door herhaling van een motief, door hun identiek formaat, of als onderdelen van een geheel, reeksen vormen worden de beelden en beeldelementen zeer dicht op elkaar betrokken. De reeks activeert en transformeert de randen, de kaders, en de spaties tussen de beelden. De verdubbeling of spiegeling, vermenigvuldiging of deling van het beeld heeft een sterke visuele impact en schept betekenis voorbij het afzonderlijke beeld. De reeks verplicht van samenstellend te kijken.

SERIES : / x 1 MDD & VANDENHOVE
De tentoonstelling SERIES : / x1 toont reeksen uit de collecties van Museum Dhondt-Dhaenens, VANDENHOVE, en private verzamelaars. Curatoren: Michiel Van Damme & Bart Verschaffel. Met werk van Bernd & Hilla Becher, Christian Boltanski, Franck Bragigand, Gérard Titus-Carmel, Jo Delahaut, Sol LeWitt, Giulio Paolini, Perry Roberts, Albert Servaes, Bosco Sodi, Jan van den Abbeel, Andy Warhol, Marthe Wéry.

Gerelateerde inhoud