Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH)

Met de hand gegraven waterputHet Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) verricht onderzoek over hydrogeologie, hydrogeochemie en toegepaste geofysica, met speciale nadruk op hydrogeofysica. Voor kwantitatieve aspecten concentreert ons onderzoek zich op grondwatervoorraden, exploitatie van grondwater en duurzaamheid, en dit in relatie tot klimaat en specifieke grondwatergebruikspraktijken, zowel in Vlaanderen als in ontwikkelingslanden.

LTGH is ook betrokken bij onderzoek met betrekking tot ondiepe geothermische energie. Kwantitatieve beoordeling van hydrogeologische bronnen gebeurt vaak via grondwatermodellen met een bijzondere nadruk op de rol van geologische heterogeniteit en de ontwikkeling van nieuwe methodologieën om de onzekerheid met betrekking tot hydrogeologische voorspellingen te kwantificeren.

Vanuit een kwalitatief oogpunt wordt de natuurlijke basiskwaliteit van watervoerende lagen bestudeerd. Tegen deze natuurlijke achtergrond wordt vervuiling onderzocht, met name gericht op diffuse verontreiniging (meestal door nitraten). LTGH is betrokken geweest bij verschillende Europese projecten met betrekking tot de natuurlijke basischemie van grondwater, die de ontwikkeling van de EU-grondwaterrichtlijn hebben gesteund.

Onderzoeks aan kust en strandOnderzoek met betrekking tot de nitraatverdeling in het grondwater in Vlaanderen heeft de basis gelegd voor het Vlaams beleid inzake nitraatverontreiniging van grondwater. LTGH onderzoekt sinds 1960 de relatie tussen zoet en zout water in het Belgische kustgebied (i.e. zoutwaterintrusie) en is nog steeds betrokken bij onderzoek naar dit fascinerende verschijnsel, ook in het buitenland (bijv. Libië, Palestina, Tanzania, Vietnam).

Geofysische prospectie wordt uitgebreid toegepast voor onderzoek naar zoutwaterintrusie, maar ook bij gevallen van vervuiling en geologische karakterisering. LTGH is actief in de toepassing en ontwikkeling van innovatieve geofysische beeldvormingstechnieken met een speciale nadruk op de geofysische monitoring van natuurlijke processen en actieve experimenten (bijvoorbeeld, heat tracing experimenten). De laatste jaren wordt door LTGH steeds meer aandacht besteed aan Afrika, waar exploitatie van grondwater, vervuiling en het probleem van de duurzaamheid van grondwatervoorraden zelfs nog directer van levensbelang zijn dan in de geïndustrialiseerde wereld. Verschillende doctoraatsthesissen en scripties over Afrikaanse duurzaamheidsproblemen met grondwater zijn recentelijk afgerond, terwijl er nog veel meer aan de gang zijn.

 

 

Contact:

Prof. dr. Kristine Walraevens of Prof. dr. Ir. Thomas Hermans

Universiteit Gent - Vakgroep Geologie

Campus Sterre, S8

Krijgslaan 281

B-9000 Gent

https://hydrogeo.ugent.be

Wordcloud Toegepaste Geologie en Hydrogeologie