Onderzoeksgroep Mineralogie & Petrologie (MinPet)

MINeralen en gesteenten (PETrologie) vormen de belangrijkste componenten van onze aardkorst. In MinPet ligt de focus van het onderzoek op mineralen en gesteenten met als doel om uit hun mineralogische, structurele, chemische en isotopische samenstelling, informatie te bekomen inzake de geodynamische en tektonische evolutie van een studiegebied. Zo wordt in de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en hun Duurzaam Beheer, vooral gekeken naar de mineralogie en geochemie van minerale rijkdommen en geomaterialen met de focus op hun vormingsomstandigheden en dit specifiek om hun geologische geschiedenis te kunnen reconstrueren. In deze context wordt vooral werk gedaan in Centraal-Afrika, maar ook andere studiegebieden zijn aan de orde.

In de afdeling Geochronologie worden mineralen en gesteenten gebruikt als tijdscapsules. Ze worden gedateerd met radiometrische (isotopische) technieken om allerlei geologische processen in een absoluut tijdskader te plaatsen. Er wordt vooral onderzoek gedaan in thermochronologie, waar gebruik wordt gemaakt van zogenaamd lage-temperatuur-chronometers. Deze methoden stellen ons in staat de evolutie van gesteenten in de korst te reconstrueren. In dit kader worden bijvoorbeeld reconstructies gemaakt van gebergtevorming in Centraal-Azië, of van het openen van de Atlantische Oceaan. Ook het in kaart brengen van de tektonische opbouw van de korst in Thailand, India, China, Brazilië, Colombia, en DR Congo zijn actieve projecten.

In een ander luik van het geochronologisch onderzoek, spitsen we ons toe op luminescentiedatering. Deze methode laat toe om ouderdomsinformatie te verschaffen over de recente tijdsperiode in de geologische geschiedenis (Quartair). Het onderzoek gebeurt vooral op losse sedimenten uit een waaier aan afzettingsmilieus en afkomstig van verschillende studiegebieden in Vlaanderen en ver daarbuiten (Siberië, Jordanië, Egypte, Kazakhstan, UK, VS) om zo meer inzichten te bekomen op vlak van klimaats- en omgevingsevolutie, landschapsontwikkeling, neotektoniek, en geoarcheologie. Er wordt eveneens onderzoek gedaan naar methode-ontwikkeling voor toepassingen van luminescentiedatering op harde gesteenten.

[A] Foto 2: Toermalinisatie en muscovitisatie geassocieerd met een adertype Sn-mineralisatie uit Rutongo (Rwanda) (doorvallend lichtmicroscopie met gekruiste polarisatoren). [B] Cu-Co mineralisatie uit Kamoto (DRCongo) met chalcopyriet, chalcociet en borniet (opvallend lichtmicroscopie)
[A] Foto 2: Toermalinisatie en muscovitisatie geassocieerd met een adertype Sn-mineralisatie uit Rutongo (Rwanda) (doorvallend lichtmicroscopie met gekruiste polarisatoren). [B] Cu-Co mineralisatie uit Kamoto (DRCongo) met chalcopyriet, chalcociet en borniet (opvallend lichtmicroscopie)

 

Contact:
Prof. dr. Johan De Grave of Prof. dr. Stijn Dewaele
Universiteit Gent - Vakgroep Geologie
Campus Sterre, S8
Krijgslaan 281
B-9000 Gent
https://www.ugent.be/we/geologie/nl/onderzoek/organisatie/minpet

 Wordcloud Mineralogie en Petrologie