Mineralogisch en Geochemisch Laboratorium

Staalvoorbereiding

 • Mineraalseparatie (magnetisch, zware vloeistoffen)
 • Zeven (verscheidene fracties)
 • Vernietiging van organisch materiaal en/of carbonaten
 • Klei afscheiding (successieve sedimentatie)

Mineralogische analyses

 • Microscopie
 • X-stralen diffractie - bulk poeder staal, geen behandeling
 • Gedetailleerde XRD klei analyse (Ca, Ca + glycol, K, K + 350°C, K + 550°C)
 • Kwalitatieve interpretatie van XRD poeder diffractogram
 • Kwantitatieve interpretatie van XRD poeder diffractogram
 • X-stralen fluorescentie - bulk poeder staal, geen behandeling

Chemische analyses van gesteenten / bodems / water – ICP-OES

 • Enkel element
 • Individuele elementen (tot 9 elementen + LOI)
 • Totale element analyse (van 10 tot 24 elementen)

Routine bodem- en sediment analyses

 • Textuur / granulometrie (minimum 50 g materiaal) - pipet methode
 • Organisch koolstof (% OC)
 • Totaal stikstof (%N)
 • pH-H2O (1 : 2,5)
 • pH-KCl (1 : 2,5)
 • Absorbtie complex (CEC, exch. Ca, Mg, K & Na)
 • Uitwisselbaar Al en zuurtegraad (bij pH < 5,5)
 • Charges curven en pHo (Fingerprint methode)

Specifieke bodem- en sediment analyses

 • pH-NaF
 • Calcium carbonaat
 • Gips
 • Totaal P
 • Beschikbaar P
 • Totaal Fe
 • Fe, Al, C-pyrofosfaat extractie
 • Fe, Al, Si, Mn-zuur oxalaat extractie
 • Fe, Al, Mn-hydroxyalamine + HCl extractie
 • Fe, Al, Mn-hydroxyalamine + azijnzuur extractie
 • Fe, Al, Si-DCB extractie
 • TC, IC & TOC (totaal organisch analysator)
 • Totaal S (alkalijne fusie)
 • ODOE (Cf. oxalaat)
 • P retentie (Blakemore methode)

Zoute bodems, analyses op saturatie extractie

 • Preparatie van pasta en bepaling H2O inhoud
 • Elektrische conductiviteit (EC)
 • Kationen (Ca, Mg, K, Na)
 • Anionen (Cr-, SO42-, HCO3-, CO32-)
 • Extractie (1 : 5) + anionen, kationen, EC, pH

Water analyses

 • pH
 • Zuurtegraad (mg kg-1)
 • Ca (mg kg-1)
 • Mg (mg kg-1)
 • K (mg kg-1)
 • Na (mg kg-1)
 • Fe (mg kg-1)
 • Al (mg kg-1)
 • NO3 (mg kg-1)
 • NH4 (mg kg-1)
 • Cl (mg kg-1)
 • SO4 (mg kg-1)
 • HCO3 (mg kg-1)
 • DOC
 • TOC
 • F (fluoride)
 • Fosfaat