Onderzoeksgroep Paleontologie en Paleo-omgevingen

De Paleontologie en Paleo-omgevingen Onderzoeksgroep spitst zich vooral toe op de reconstructie van het milieu en de evolutie van het Leven, van de oeroude Paleozoïsche tijden tot het huidige Antropoceen.

Ons onderzoeksprogramma helpt ons om beter te begrijpen hoe, wanneer en met welke snelheid klimaten en de lokale omgeving veranderden in het verleden, en hoe dit een invloed had op de evolutie van het Leven op Aarde.

De medewerkers van de onderzoeksgroep zijn voornamelijk specialisten in de studie van microfossielen met een organische wand, ook wel ‘palynologie’ genoemd. Dit kunnen zowel de resten zijn van minuscule mariene planktonische organismen, als de sporen en pollen van moderne bomen. We bestuderen de verspreiding van deze en andere microfossielen in tijd en ruimte, net als hun geochemische samenstelling. We maken hierbij ook gebruikt van macrofossielen, stratigrafische methodes, sedimentologie, geologische veldopnames en complexe numerische klimaatsmodellen. Indien we dit allemaal tot één geheel integreren, geeft deze data ons cruciale informatie over … de manier waarop oude ijskappen groeiden en opnieuw afsmolten … hoe de oceanen en het leven in die oceanen evolueerden … de interactie tussen de biosfeer, de oceanen en de atmosfeer … hoe en wanneer mensen in onze streken terecht kwamen … welke processen er aan de basis liggen van de evolutie van het Leven… Geënt op ons onderzoek naar hoe het Leven omging met drastische milieu- en klimaatveranderingen in het verre verleden, kunnen we ook inschatten hoe het daarmee zou kunnen omgaan in de toekomst.

High-resolution chemical analysis of plantonic eggs dating back some 415 million years leads to novel insights into the causal mechanisms of mass extinction events (Vandenbroucke et al. 2015 Nature Comms,
doi: 10.1038/ncomms8966).
High-resolution chemical analysis of plantonic eggs dating back some 415 million years leads to novel insights into the causal mechanisms of mass extinction events (Vandenbroucke et al. 2015 Nature Comms,
doi: 10.1038/ncomms8966).

 

 

Contact:

Prof. dr. Stephen Louwye of Prof. dr. Thijs Vandenbroucke

Universiteit Gent - Vakgroep Geologie

Campus Sterre, S8

Krijgslaan 281

B-9000 Gent

Wordcloud Paleologie