Onderzoeksgroep Pore-scale Processes in Geomaterials (PProGRess)

Gesteenten zijn geen onveranderlijke materialen, maar interageren met de omgeving waarin ze zich bevinden via poriën en scheuren. PProGRess (Pore-scale Processes in Geomaterials Research group) is een dynamische groep die onderzoekt welke chemische, fysische en biologische processen zich afspelen in de poriën van geomaterialen op microscopische tot macroscopische schaal. Dit onderzoek vindt toepassingen in zowel in de ondergrond als in gesteenten gebruikt als (bouw)materialen, voornamelijk in de context van het milieu.
In de ondergrond bestudeert PProGRess vooral processen in geologische reservoirs en aquifers, bijvoorbeeld hoe we CO2 in de ondergrond kunnen opslaan. Bovengronds ligt de focus op het gebruik en de conservatie van natuursteen in erfgoed en wat de wisselwerking is met onze atmosfeer in een context van klimaatsverandering.

Aangezien deze processen plaatsvinden op verschillende schalen, is de groep gespecialiseerd in niet-destructieve 3D beeldvorming van gesteenten op de nano- tot de macroschaal. Door het combineren van niet-destructieve onderzoekstechnieken karakteriseren we op (sub)micrometer schaal de petrofysische eigenschappen van geomaterialen en de vloeistofstromingen in hun poriën en scheuren. Eén van de belangrijkste experimentele technieken die we in deze context toepassen is “X-stralen micro-CT”, een hoge-resolutie versie van de gekende CT- of CAT-scanners die in ziekenhuizen worden gebruikt.

PProGRess staat dan ook mee aan de basis van het UGent Expertisecentrum voor X-stralen Tomografie (UGCT) waar ze samen met de onderzoeksgroepen Stralingsfysica (o.l.v. Prof. L. Van Hoorebeke & Prof. M. Boone) en Woodlab (o.l.v. Prof. J. Van Acker & Prof. J. Van den Bulcke) de grenzen verleggen van niet-destructieve beeldvorming.

 

Natuursteen vertelt wat over het kunsthistorische luik van een gebouw, maar is ook een bron van informatie over zijn historische omgeving. Conserverende behandeling vertrekken van een fundamentele kennis van materiaal-gesteente interacties. De steen uit Bad Bentheim (Duitsland) is dezelfde als het microscopische beeld in de andere figuur
Natuursteen vertelt wat over het kunsthistorische luik van een gebouw, maar is ook een bron van informatie over zijn historische omgeving. Conserverende behandeling vertrekken van een fundamentele kennis van materiaal-gesteente interacties. De steen uit Bad Bentheim (Duitsland) is dezelfde als het microscopische beeld in de andere figuur
Een vloeistof (in rood) die in de poriën van een zandsteen binnendringt. Dit experimentele beeld van de binnenkant van een gesteente-staal werd gemaakt door middel van X-stralen micro-CT
Een vloeistof (in rood) die in de poriën van een zandsteen binnendringt. Dit experimentele beeld van de binnenkant van een gesteente-staal werd gemaakt door middel van X-stralen micro-CT

 

 

Contact:

Prof. dr. Veerle Cnudde of Prof. dr. Tom Bultreys

Universiteit Gent - Vakgroep Geologie

Campus Sterre, S8

Krijgslaan 281

B-9000 Gent

http://www.pprogress.ugent.be/

Wordcloud Pore-scale Processes in Geomaterials