Renard Centre of Marine Geology (RCMG)

Het Renard Centre of Marine Geology (RCMG) verricht fundamenteel en toegepast geologisch en geofysisch onderzoek in meren, fjorden, zeeën en oceanen. Een sterke troef van het RCMG is dat de onderzoekers doorgaans zelf op terrein gaan om hun data te vergaren… meestal zijn dit geofysische data, gecombineerd met sedimentstalen.

Het RCMG beschikt dan ook over een uitgebreid arsenaal aan state-of-the-art marien-geofysische apparatuur (o.m. hoge-resolutie reflectieseismiek, side-scan sonar, multibeam echosounder) en staalname-apparatuur (o.m. boorplatform voor diepe meren, gravity corer, piston corer).
Daarnaast heeft het de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van performant sedimentologie-labo, uitgerust met moderne infrastructuur voor geofysische, sedimentologische en geochemische analyse van de boringen en sedimentstalen.

Het RCMG werkt ook nauw samen met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor extra logistieke ondersteuning met betrekking tot mariene robotica.

 

Het onderzoek van het RCMG spitst zich toe op een aantal grote thema’s:

  • Paleoceanografie: reconstructie van grote oceanische bodemstromingen aan de hand van contouriet-afzettingen en koudwaterkoraalriffen;
  • Paleoclimatologie: evolutie van het climaat aan de hand van sedimenten in meren en fjorden (bv. in Chili, Alaska, Japan, Afrika);
  • Geohazards: aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, onderwater-afglijdingen en overstromingen aan de hand van sedimenten in meren en fjorden (bv. in Chili, Alaska, Japan, Indonesië, Afrika, Turkije, Nepal);
  • Mariene geoarcheologie: geologische geschiedenis van de zuidelijke Noordzee doorheen het Kwartair en de ermee samenhangende evolutie van het paleolandschap;
  • Mariene grondstoffen en natuurlijke rijkdommen: mariene grondstoffen (bv. zandvoorrraden, mangaannodules) met de bedoeling bij te dragen tot een meer duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen;
  • Gas hydraten en gas seeps: fundamenteel onderzoek naar het voorkomen van gashydraten langsheen continentale randen en in grote meren.

 

RCMG image 2011RCMG image 2017

 

Contact:

Prof. dr. Marc De Batist of Prof. dr. David Van Rooij of Prof. M. Van Daele

Universiteit Gent - Vakgroep Geologie

Campus Sterre, S8

Krijgslaan 281

B-9000 Gent

http://www.rcmg.ugent.be/

Wordcloud Mariene Geologie