VEG-i-TEC

VEG-i-TEC is een universitair onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen.

Beeld VEG-i-TECDoelstellingen

De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is voor bedrijven vaak (te) groot of complex. Daardoor ontstaat er een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie.

VEG-i-TEC wil hierop inspelen door een proeftuin op te zetten voor voedingsbedrijven, om zo innovatie te stimuleren, te realiseren en te implementeren.

VEG-i-TEC stelt proefinstallaties ter beschikking voor toegepast onderzoek, training en demonstraties (Living lab). Zo dragen we bij tot nieuwe technologische ontwikkelingen, en brengen de expertise van diverse kennis- en onderzoeksinstellingen samen.

De opgedane kennis wordt op zijn beurt vertaald in de opleidingen van (ingenieurs)studenten of in workshops voor bedrijven.

VEG-i-TEC past volledig binnen de speerpuntclusterstrategie AgriFood zoals gedefinieerd door Flanders’ FOOD, dat het concept VEG-i-TEC een warm hart toedraagt.

De proeftuin komt tot stand met diverse partners in binnen- en buitenland, en dit via een aantal Europese projecten. 

Onderzoekgebouw

In dit project wordt een onderzoekgebouw verwezenlijkt voor industrieel toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen en energie- en watermanagement in de agro-voedingsindustrie.

 • Start: 1 januari 2018
 • Einde: 31 december 2020
 • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
 • Projectbudget: € 7.493.948

Lees meer over het onderzoeksgebouw...

Proeftuin voeding-water

In dit project wordt gewerkt naar de verwezenlijking van een modulaire lijn voor de verwerking van vers, gesneden, gewassen en verpakte groenten.

Daarnaast wordt een waterbehandelingsruimte ingericht waarbinnen het mogelijk is om innovatieve waterbehandelingstechnieken uit te testen op verschillende types water op die manier wordt co-creatie bevorderd.

Binnen deze contact wordt eveneens gestreefd naar een bestendiging van het businessplan.

 • Start: 1 juni 2017
 • Einde: 30 mei 2020
 • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
 • Projectbudget: € 1.069.000

Lees meer over de proeftuin voeding-water...

Pilootinfrastructuur

Samen met diverse partners wordt gewerkt aan een technologische roadmap voor de industrie. Daarnaast wordt ingezet op de innovatieve en technologische ontwikkelingen om het verbruik van energie en drinkwater te verminderen door het verbeteren van de hygiëne en de organoleptische kwaliteit van verwerkte levensmiddelen.

Het project wil op basis van een multicriteria-analyse een beoordeling geven van de toegevoegde waarde betreffende de duurzaamheid van deze transformaties.

Eveneens wordt geïnvesteerd in pilootinfrastructuur voor de diepgevroren industrie, watertechnologie, fermentatie voor de groenten- en aardappelverwerkende industrie.

 • Start: 2018
 • Einde: 2022
 • Locatie: Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
 • Projectbudget: € 1.410.431,66

Version française

Contact

Prof. dr. ing. Imca Sampers

Partners

VEG-i-TEC in het nieuws

08/02/2018 Focus WTV - Kortrijk krijgt nieuw onderzoekscentrum VEG-i-TEC

09/02/2018 Quindo - UGent campus Kortrijk lanceert onderzoekscentrum VEG-i-TEC

09/02/2018 Het Nieuwsblad - Burgemeester blij met miljoeneninvestering door UGent: "Welke stad kan met twee universiteiten uitpakken?"

16/02/2018 Krant van West-Vlaanderen/Knack - VEG-i-TEC: nieuwkenniscentrummet Europese ambitie in Kortrijk