VEG-i-TEC

VEG-i-TEC is een universitair onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen.

Doelstellingen

De stap van onderzoeksfase naar implementatie van technologische innovaties is voor bedrijven vaak (te) groot of complex. Daardoor ontstaat er een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie.

VEG-i-TEC wil hierop inspelen door een proeftuin op te zetten voor voedingsbedrijven, om zo innovatie te stimuleren, te realiseren en te implementeren.

VEG-i-TEC stelt proefinstallaties ter beschikking voor toegepast onderzoek, training en demonstraties (Living lab). Zo dragen we bij tot nieuwe technologische ontwikkelingen, en brengen de expertise van diverse kennis- en onderzoeksinstellingen samen.

De opgedane kennis wordt op zijn beurt vertaald in de opleidingen van (ingenieurs)studenten of in workshops voor bedrijven.

VEG-i-TEC past volledig binnen de speerpuntclusterstrategie AgriFood zoals gedefinieerd door Flanders’ FOOD, dat het concept VEG-i-TEC een warm hart toedraagt.

De proeftuin komt tot stand met diverse partners in binnen- en buitenland, en dit via een aantal Europese projecten:

OnderzoekgebouwBeeld VEG-i-TEC

Realisatie van een onderzoekgebouw

 • Flexibele ruimte voor industrieel toegepast onderzoek
 • Ontwikkeling van verwerkingseenheden voor de groente- en aardappelverwerkende industrie
 • Energie- en waterbeheer in de agro-voedingsindustrie

 

Lees meer over het onderzoekgebouw...

 

Proeftuin voeding-waterproeftuin

 • Realisatie van een modulaire lijn voor de verwerking van vers, gesneden, gewassen en verpakte groenten.
 • Inrichten van een waterbehandelingsruimte 
 • Bevordering van co-creatie
 • Stimuleren, demonstreren, valideren en informeren over innovatieve toepassingen en ontwikkelingen rond water en voeding met het oog op vermarkten

Lees meer over de proeftuin voeding-water...

 

 

 

Pilootinfrastructuurpilootinfrastructuur

Version française

Samen met diverse partners wordt gewerkt aan een technologische roadmap voor

de industrie. Hierbij wordt ingezet op:

 • De bouw van modulaire lijnen voor (diepgevroren) gesneden gewassen en verpakte groenten en aardappelen
 • Evaluatie van innovatieve technologieën:
  • Energie- en waterverbruik
  • Nevenstromen/verliesstromen
  • Voedselveiligheid en (organoleptische) kwaliteit
  • Hygiënisch ontwerp
  • Economisch, ecologisch en/of sociale impact

 

Het project wil op basis van een multicriteria-analyse een beoordeling geven van de toegevoegde waarde betreffende de duurzaamheid van deze transformaties.

 

Lees meer over de pilootinfrastructuur...

 

Contact

Prof. dr. ing. Imca Sampers

E-mail:

Tel: +0032 56 24 12 11

 

VEG-i-TEC in het nieuws