Amar El-Omari

In 2005 studeerde ik als klinisch psycholoog af aan de UGent. Kort hierna startte ik als psychotherapeut te werken in het CGG Brussel. Mijn interesse lag altijd bij thema's zoals identiteit, religie, migratie en de wisselwerking hiertussen, alsook de vraag op welke wijze deze een psychisch lijden kunnen beïnvloeden. Deze nieuwsgierigheid heb ik eveneens omgebogen in diverse publicaties en vormingen. Na de aanslagen in 2015 en 2016 is mijn interesse verschoven naar de politieke islam aan de vraag hoe we radicaliseren (en deradicaliseren) kunnen begrijpen. Sinds 2021 werk ik aan de hand van een kwalitatieve studie in kaart wil brengen hoe we radicaliseren vanuit een identiteitsverhaal kunnen begrijpen en wat dit vervolgens betekent voor de hulpverlening. Daarnaast is het mjn doelstelling om via de literatuur te onderzoeken hoe religie en identiteit zich tot elkaar verhouden. Het kader waaruit ik deze studie uitvoer is gegrond in de psychoanalytische theorie.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer