Gedragsconsultaties bij paarden

Prof. Van Dierendonck verzorgt gedragsconsultaties aan de Faculteit Diergeneeskunde in overleg over tijdstip en/of locatie. Bij voorkeur gebeuren consultaties steeds na doorverwijzing door uw eigen dierenarts.

Gedurende het eerste contact (telefonisch of per e-mail) zal besproken worden welke vragenlijst(en) zullen worden opgestuurd. U kan die lijst(en) dan rustig in uw eigen tijd in vullen en voor de daadwerkelijke consultatie opsturen. Het zou ook zeer behulpzaam zijn om een of meer video(‘s) over het probleemgedrag op te sturen.

Daarna zal voor de daadwerkelijke consultatie de datum en locatie worden besproken. Dit kan ofwel ter plaatse worden uitgevoerd ofwel zal u verzocht worden het paard voor een ethologisch en / of diergeneeskundig onderzoek aan te bieden aan de Kliniek Grote Huisdieren. Indien de daaropvolgende gedragstherapie niet thuis kan gebeuren, zal met u naar een passende oplossing gezocht worden.

Afspraken kunnen op volgende manieren worden gemaakt: