Onderzoeksgroepen

Het onderwijs en de dienstverlening aan de vakgroep gestoeld op deskundig onderzoek.

Er zijn 6 grote onderzoeksgroepen in de vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen:

Onderzoeksgroep Biochemie

Onderzoeksgroep Dierenvoeding

Laboratorium voor Dierlijke Genetica

In het Laboratorium voor Dierlijke Genetica (LDG) worden moleculair genetische technieken uitgevoerd voor de genoomanalyse van huisdieren, meer specifiek rund, varken, schaap, geit, paard, hond en kat. Deze technieken worden zowel gebruikt voor fundamenteel onderzoek als voor de diagnostiek van erfelijke aandoeningen.

Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn

De Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn heeft als opdracht, via zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, bij te dragen tot de kennis over het gedrag van dieren en tot dierenwelzijn in het algemeen. In de eerste plaats wordt nagegaan hoe en waarom abnormaal gedrag zich ontwikkelt bij verschillende soorten proef- productie- en gezelschapsdieren.

Laboratorium voor Gentherapie

Binnen de onderzoeksgroep kunnen we drie onderzoekslijnen onderscheiden. De ontwikkeling en de preklinische evaluatie van therapeutische tumorvaccins voor de behandeling van kanker bij gezelschapsdieren, de ontwikkeling en preklinische evaluatie van genetische vaccins voor de preventie van virale zoönosen en tot slot aanmaak en in vivo optimalisatie van gerichte afgiftesystemen voor chemotherapeutica.

Labo Microbiologie

Gerelateerde inhoud