Laboratorium voor Ethologie

Het ‘Laboratorium voor Ethologie’ is opgericht begin jaren ’90 als een erkend laboratorium binnen de Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie.

Het laboratorium voor Ethologie heeft als onderzoeksmissie vooruitstrevende, wetenschappelijke methoden te ontwikkelen en/of toe te passen in systematisch onderzoek dat bijdraagt tot de kennis over gedrag van dieren en de preventie, diagnose en behandeling van welzijnsproblemen bij dieren die door de mens worden beheerd. Hiertoe behoren zowel gezelschapsdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren, als zoodieren.

Daarnaast verzorgt het Laboratorium voor Ethologie eveneens onderwijsactiviteiten voor dierenartsen en begeleiden we per jaar meerdere masterstudenten van de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, maar ook uit andere faculteiten en instellingen, bij het maken van hun masterproef. Het opleidingsonderdeel Ethologie komt in verschillende opleidingen aan bod.

Tot slot is het laboratorium voor Ethologie in het kader van de dienstverlening beschikbaar voor vragen omtrent gedrag en welzijn van huisdieren, landbouwdieren, paarden, proefdieren en zoodieren.

Meer info