Onderwijs

Het onderwijs aan de vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen wordt ondersteund door onderzoek. De vakgroep staat in voor verschillende opleidingen:

Overzicht per onderzoeksdomein

Ethologie en Dierenwelzijn

  • Ethologie, dierenethiek, rassen- en beoordelingsleer
  • Diergedrag, dierenwelzijn, hygiëne en huisvesting

Genetica

  • Moleculaire en algemene genetica
  • Kwantitatieve genetica en pathogenetica

Gentherapie

  • Bio-organische chemie

Voeding

  • Dierenvoeding
  • Bijzondere voedingsleer van varken, pluimvee en konijn

Biometrie

  • Toegepaste biomedische statistiek
  • Biomedische statistiek, computationele biologie en informatieverwerving

Overzicht opleidingsonderdelen

Een gedetaileerd overzicht van alle opleidingsprogramma's vindt u terug in het online Opleidingsaanbod van de universiteit.