Labo Diervoeding

Onderwijs

De theoretische en praktische opleidingsonderdelen die het Laboratorium Dierenvoeding verzorgt zijn Dierenvoeding (3e bachelor), diersoortspecifieke voedings- en dieetleer in de verschillende Opties in 3e master en het stuk Experimental Animal Nutrition binnen Laboratory Animal Science. Verder treden leden van dit labo ook aan in post-academische vorming binnen en buiten de faculteit.

In de kliniek diëtetiek (voornamelijk gezelschapsdieren) worden de studenten vertrouwd gemaakt met voeding als curatief en preventief geneesmiddel. Hierbij is er ook een residency-programma dat erkend is door de European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN).

Onderzoek

De voornaamste onderzoeksthema's zijn:

  • voederopnameregeling en energiehomeostase
  • de invloed van voeding in darmmicrobiota en gastheerfysiologie
  • de rol van voeding in immuuncompetentie en inflammatoire aandoeningen
  • de rol van sporenelementen in het metabolisme

Deze thema's worden voornamelijk onderzocht bij honden, katten, varkens, paardachtigen, vogels (kip, duif, papegaai, ... ), maar soms ook bij minder gangbare species (bvb. dierentuindieren).

Dienstverlening

Het laboratorium voert voedingsgerelateerde proeven uit met honden, katten, kippen, pony's, duiven en varkens voor derden, maar doet ook voedingsanalyses in het kader van dienstverlening en kliniek. Bovendien verstrekken de medewerkers zeer frequent voedingsadviezen aan praktijkdierenartsen, eigenaars van gezelschapsdieren, bedrijven, overheids- en andere instanties. Hierbij horen ook de klinische consultaties inzake diëtetiek.

Meer info