Dierenvoeding

Onderwijs

Prof. Geert Janssens is titularis van Dierenvoeding in 3e bachelor Diergeneeskunde, en verzorgt ook het deel voedingsleer binnen opleidingsonderdelen over productiedieren. In het nieuwe curriculum is hij ook titularis van het opleidingsonderdeel Dierlijke Productie binnen de major Tropische Diergeneeskunde. Verder zullen vanuit deze groep ook lessen worden gegeven binnen nieuwe bachelor en masters (Poultry Health Sciences, Animal Health Sciences).

Onderzoek

Deze onderzoeksgroep omarmt de principes van comparatieve dierenvoeding. Dit betekent dat we de gelijkenissen en verschillen over diersoorten heen gebruiken om verklaringen te vinden voor nutritionele bijzonderheden in een bepaalde diersoort.

De groep richt zich op de invloeden van voeding op het nutriëntenmetabolisme, en bestudeert hiervoor zowel gedomesticeerde als wilde dieren.

Onze publicaties geven een beeld van de specifieke onderzoekstopics.

Dienstverlening

Meer info

Medewerkers

Hier kan u een overzicht vinden van onze mederwerkers en hun onderzoeksgebied.