Genetische testen uitgevoerd bij runderen

Kweendetectie

alias: "freemartinism"

Beschrijving

Via deze test wordt nagegaan of er bij heterosexuele tweelingdracht bij runderen een uitwisseling van bloedcellen is gebeurd, wat vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakt bij de vaarskalveren. Dit gebeurt door het aantonen van een Y-chromosoom specifiek DNA fragment (het AMELY gen) in het bloed van de vaarskalveren.

Staalname en verzending

Enkele ml ongestold bloed. Het bloed moet opgevangen worden in EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen). Alle stalen moeten duidelijk gelabeld worden. Niet gelabelde stalen zullen NIET behandeld worden. Ze kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Resultaten

  • Er is geen Y-chromosoom specifiek DNA aangetoond in het bloed van het vaarskalf. Hieruit kan men besluiten dat er geen uitwisseling van bloedcellen is opgetreden tussen de heterosexuele tweeling en dat de vruchtbaarheid van het vaarskalf hierdoor niet gecompromitteerd is.
  • Er is Y-chromosoom specifiek DNA aangetoond in het bloed van het vaarskalf. Hieruit kan men besluiten dat er uitwisseling van bloedcellen is opgetreden tussen de heterosexuele tweeling. Het vaarskalf vertoont dus XX/XY bloed chimerisme, waardoor de vruchtbaarheid van het vaarskalf gecompromitteerd is (verminderde vruchtbaarheid tot steriliteit). Een dergelijk dier wordt een kween of een “freemartin” genoemd. Deze vorm van intersex is niet erfelijk.

De uitslag wordt samen met een factuur voor het verschuldigde bedrag opgestuurd naar de eigenaar (meestal binnen de 10 werkdagen).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 12/09/2012