Genetische testen uitgevoerd bij schapen

  • FecB (verhoogde vruchtbaarheid, Booroola)
  • TSE resistentie (Transmissible Spongiform Encefalopathy)

 

FecB (verhoogde vruchtbaarheid, Booroola)

alias: "Fecundity, Booroola"

OMIA

000383-9940

Beschrijving

Via deze test wordt een variant aangetoond in het BMPR1B gen van het schaap die een verhoogde ovulatiesnelheid/worpgrootte veroorzaakt bij ooien. Het betreft de variant NC_056059.1 (NM_001009431.1):c.746A>G (p.(Gln249Arg)) die voor het eerst beschreven werd door Souza en medewerkers in 2001.

Staalname en verzending

Enkele ml ongestold bloed. Het bloed moet opgevangen worden in EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen). Alle stalen moeten duidelijk gelabeld worden. Niet gelabelde stalen zullen NIET behandeld worden. Ze kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Resultaten

  • Ooien die deze variant niet dragen (zij bezitten 2 normale genkopijen) zullen geen verhoogde ovulatiesnelheid/worpgrootte vertonen ten gevolge van de onderzochte variant. Zij worden beschouwd als 'genetisch normaal' en kunnen de onderzochte variant dan ook niet doorgeven aan hun nakomelingen.
  • Ooien die deze variant dragen in slechts 1 genkopij (zij bezitten ook 1 normaal gen) zullen een verhoogde ovulatiesnelheid (gemiddeld 1,6 ovulaties per cyclus) / worpgrootte (gemiddeld 1 extra lam) vertonen ten gevolge van de onderzochte variant. De kans dat ze de variant doorgeven aan een nakomeling is 50%.
  • Ooien die deze variant dragen in beide genkopijen (zij bezitten geen normaal gen) zullen een nog hogere ovulatiesnelheid (gemiddeld 3,2 ovulaties per cyclus) / worpgrootte (gemiddeld 1 à 2 extra lammeren) vertonen. Ze zullen de variant ook doorgeven aan al hun nakomelingen.

De uitslag wordt samen met een factuur voor het verschuldigde bedrag opgestuurd naar de eigenaar (meestal binnen de 10 werkdagen).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 03/09/2021

(Naar boven)

 

TSE resistentie (Transmissible Spongiform Encephalopathy)

alias: scrapie/BSE resistentie

OMIA

000944-9940

Beschrijving

Via deze test worden het genotype bepaald van 3 codons (136, 154 en 171) van het PRNP gen van het schaap die geassocieerd zijn met TSE resistentie.

Staalname en verzending

Enkele ml ongestold bloed. Het bloed moet opgevangen worden in EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen). Alle stalen moeten duidelijk gelabeld worden. Niet gelabelde stalen zullen NIET behandeld worden. Ze kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 14/09/2012

(Naar boven)