Genetische testen uitgevoerd bij varkens

 

F18 resistentie

OMIA

000862-9825

Beschrijving

Via deze test wordt een mutatie aangetoond in het FUT1 gen van het varken die sterk geassocieerd is met F18 E. coli resistentie bij varkens. Het betreft de mutatie ([GenBank:NC_010448.3] nt 49826913: G/A) die voor het eerst beschreven werd door Meijerink en medewerkers in 2000.

Staalname en verzending

Enkele ml ongestold bloed. Het bloed moet opgevangen worden in EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen). Alle stalen moeten duidelijk gelabeld worden. Niet gelabelde stalen zullen NIET behandeld worden. Ze kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Resultaten

  • Varkens die deze mutatie niet dragen (zij bezitten 2 normale genkopijen), zijn F18 gevoelig. Zij worden beschouwd als 'genetisch normaal' en kunnen de onderzochte mutatie dan ook niet doorgeven aan hun nakomelingen.
  • Varkens die deze mutatie dragen in slechts 1 genkopij (zij bezitten ook 1 normaal gen), zijn F18 gevoelig. Zij zijn 'genetische dragers'. De kans dat ze de F18 resistentie verlenende mutatie doorgeven aan een nakomeling is 50%.
  • Varkens die deze mutatie dragen in beide genkopijen (zij bezitten geen normaal gen), zijn meestal F18 resistent (hoge correlatie). Ze zullen de F18 resistentie verlenende mutatie ook doorgeven aan al hun nakomelingen.

De uitslag wordt samen met een factuur voor het verschuldigde bedrag opgestuurd naar de eigenaar (meestal binnen de 10 werkdagen).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 13/09/2012

(Naar boven)

 

PSS (Porcine Stress Syndrome)

alias: MH ("Malignant Hyperthermia") 

OMIA

000621-9825

Beschrijving

Via deze test wordt een mutatie aangetoond in het RYR1 gen van het varken die PSS kan veroorzaken bij varkens. Het betreft de mutatie ([GenBank:NC_010448.3] nt 42858454: C/T) die voor het eerst beschreven werd door Fujii en medewerkers in 1991.

Staalname en verzending

Enkele ml ongestold bloed. Het bloed moet opgevangen worden in EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen). Alle stalen moeten duidelijk gelabeld worden. Niet gelabelde stalen zullen NIET behandeld worden. Ze kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Resultaten

  • Varkens die deze mutatie niet dragen (zij bezitten 2 normale genkopijen) hebben de stressgevoeligheid, die veroorzaakt wordt door de onderzochte mutatie, niet. Zij worden beschouwd als 'genetisch normaal' en kunnen de onderzochte mutatie dan ook niet doorgeven aan hun nakomelingen.
  • Varkens die deze mutatie dragen in slechts 1 genkopij (zij bezitten ook 1 normaal gen) hebben de stressgevoeligheid, die veroorzaakt wordt door de onderzochte mutatie, niet. Zij zijn 'genetische dragers'. De kans dat ze de mutatie doorgeven aan een nakomeling is 50%.
  • Varkens die deze mutatie dragen in beide genkopijen (zij bezitten geen normaal gen) hebben de stressgevoeligheid, die veroorzaakt wordt door de onderzochte mutatie, wel. Ze zullen de mutatie ook doorgeven aan al hun nakomelingen.

De uitslag wordt samen met een factuur voor het verschuldigde bedrag opgestuurd naar de eigenaar (meestal binnen de 10 werkdagen).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 13/09/2012

(Naar boven)