Genetische testen uitgevoerd bij vogels

Geslachtsbepaling van vogels

Beschrijving

Via deze test wordt een specifiek DNA fragment van de geslachtchromosomen aangetoond, waaruit het genotypisch geslacht van de vogel kan worden afgeleid (ZZ bij een mannetje en ZW bij een vrouwtje). Deze test is bruikbaar voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder duiven, fazantachtigen, flamingo's, ganzen, hokko's, ijsvogels, kardinalen, kluten, kraanvogels, lijsters, ooievaars, papegaaien, parkieten, pelikanen, pestvogels, spreeuwen, uilen en valken. Gelieve voor andere soorten eerst contact op te nemen met het LDG. Gelieve hieronder ook na te gaan welke stalen kunnen opgestuurd worden.

Staalname en verzending

Pluimen:
voor de meeste soorten volstaan 5 vers geplukte borstveertjes. Geen pennen of donsveertjes en ook geen geruide veren opsturen (DNA is vaak van te slechte kwaliteit en/of kunnen afkomstig zijn van andere vogels).

Voor kardinalen, kraanvogels, lijsters en spreeuwen moeten minstens 10 vers geplukte borstveertjes worden opgestuurd. Van jonge pluimen (met bloedrestanten) volstaan 2 pluimpjes voor alle soorten. De pluimen moeten per vogel apart verpakt worden (envelop of plastiek zakje) en duidelijk gelabeld worden.  

Bloed:
minimaal 100 µl bloed in duidelijk gelabelde EDTA-buisjes (het bloed goed mengen met het EDTA, zodat het niet kan stollen).

Alle stalen kunnen vergezeld van een volledig ingevuld aanvraagformulier afgegeven worden in of opgestuurd worden naar (gewone verzending) het LDG. In de periode tussen staalname en transport worden de stalen het best bewaard in de koelkast.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het LDG.

Laatste update: 12/09/2012