Medewerkers Laboratorium voor Gentherapie

Contact

Laboratorium voor Gentherapie
Heidestraat 19
9820 Merelbeke

Fax - 09 264 78 49

Medewerkers

Diensthoofd

Prof. Niek Sanders

Niek Sanders behaalde in 1997 het diploma van Apotheker aan de Universiteit Gent. In hetzelfde jaar startte hij zijn doctoraatsonderzoek naar de rol van longmucus bij het falen van mucoviscidose gentherapie. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat. Zijn doctoraal onderzoek werd bekroond met de “Leonardo Award” (Pharmacia-Pfizer) en de nationale prijs van het Belgisch Genootschap voor Farmaceutische Wetenschappen.

Vanaf 2002 werkte hij als postdoctoraal onderzoeker van het FWO aan de Universiteit Gent, de Ludwig-Maximilians Universiteit in München (Duitsland) en de Universiteit Utrecht (Nederland). Tijdens zijn postdoctoraal mandaat deed hij voornamelijk onderzoek naar de ontwikkeling en in vitro evaluatie van nieuwe afgiftesystemen voor DNA en siRNA. Tevens introduceerde hij in deze periode Probleemgestuurd Farmaceutisch Onderricht aan de Faculteit Farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Gent.

In 2008 werd hij onderzoeksprofessor “Gentherapie” aan de Faculteit Diergeneeskunde en richtte hij er een nieuwe onderzoeksgroep op. De huidige onderzoeksthema’s binnen het team van Prof. dr. Niek Sanders zijn de ontwikkeling en preklinische evaluatie van kankervaccins, genetische vaccins, en tumorspecifieke afgiftesystemen voor chemotherapeutica.


Selectie van publicaties

 1. Sofie Denies and Niek N. Sanders. Recent progress in canine tumor vaccination: potential applications for human tumor vaccines. Expert Rev. Vaccines 2012; 11(11): 1375-1386
 2. Oliwia Andries, Marina De Filette, Stefaan C. De Smedt, Jo Demeester, Mario Van Poucke, Luc Peelman and Niek N. Sanders. Innate immune response and programmed cell death following carrier-mediated delivery of unmodified mRNA to respiratory cells. J. Control. Release. 2013; 167(2): 157-166
 3. Laetitia Cicchelero, Hilde de Rooster and Niek N. Sanders. Various ways to improve whole cancer cell vaccines. Expert Rev. Vaccines 2014; 13(6):721-35
 4. Sofie Denies, Laetitia Cicchelero, Isabel Van Audenhove and Niek N. Sanders. Combination of interleukin-12 gene therapy, metronomic cyclophosphamide and DNA cancer vaccination directs all arms of the immune system towards tumor eradication. J. Control. Release. 2014; 187: 175-182
 5. Oliwia Andries, Tasuku Kitada, Niek N. Sanders* and Ron Weiss* (*co-last authors). Synthetic biology devices and circuits for RNA-based 'smart vaccines': a propositional review. Expert Rev. Vaccines 2015; 7: 1-19
 6. Laetitia Cicchelero, Sofie Denies, Bert Devriendt, Hilde de Rooster and Niek N. Sanders. Can dendritic cells improve whole cancer cell vaccines based on immunogenically killed cancer cells? OncoImmunology 2015; DOI:10.1080/2162402X.2015.1048413

 

Wetenschappelijke medewerkers en lopend onderzoek

 • Laetitia Cicchelero
  Laetitia.Cicchelero@UGent.be
  • Laetitia Cicchelero is Dierenarts en startte haar doctoraatsonderzoek in 2012. Het opsporen en selecteren van immunogene componenten uit tumoren en de (pre)klinische evaluatie van tumorcel vaccins in (huis)dieren vormen de twee belangrijkste thema’s van haar onderzoek. Het einddoel van haar doctoraat is om een bijdrage te leveren aan een holistische benadering van kankertherapieën.


 • Séan Mc Cafferty
  Sean.McCafferty@UGent.be
  • Sean Mc Cafferty studeerde af aan de Universiteit Gent als Master in de Biochemie en de Biotechnologie . Zijn onderzoek spitst zich toe op niet-virale afgifte en toepassing van mRNA voor kanker immunotherapie en genetische vaccinatie. Bovenop het verzamelen van immunologische data, worden de afgifte van mRNA-therapeutica en daaropvolgende eiwit expressiekinetiek geëvalueerd met behulp van in vivo bioluminescente en in vivo fluorescente beeldvorming. Sean Mc Cafferty hoopt met zijn onderzoek te kunnen bijdragen om gentherapie van het lab naar de kliniek te brengen.


 • Bregje Leyman
  Bregje.Leyman@UGent.be
  Tel. 00 32 9 264 78 19
  • Dr. Bregje Leyman

   Bregje Leyman studeerde biologie aan de Universiteit Gent. In oktober 2008 startte zij haar doctoraatsonderzoek aan de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) bij de vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten, getiteld: “Optimizing vaccination of pigs against Salmonella Typhimurium”. Op 4 juli 2012 behaalde zij de titel van doctor in de diergeneeskundige wetenschappen.

   Tot maart 2015 was ze tewerkgesteld als praktijk-assistent aan de faculteit wetenschappen bij de volgende vakgroepen: microbiologie en biochemie, plantenbiotechnologie en bio-informatica, en biomedische moleculaire biologie.

   Op 1 april 2015 begon ze als post-doctoraal onderzoeker aan de faculteit diergeneeskunde bij het laboratorium voor gentherapie. Haar onderzoek heeft als doel om nieuwe strategieën toe te passen die de mucosale immuniteit stimuleren via vaccinatie via de huid. Deze strategieën omvatten onder andere de aanmaak van all-trans-retinoïnezuur (ATRA) bevattende polymeer partikels. ARTA speelt namelijk een rol in de expressie van bepaalde receptoren op de T-cellen die belangrijk zijn voor de migratie van o.a. deze cellen naar de mucosa via het 'gut-homing' proces.

   Publicaties als 1ste auteur

 1. Bregje Leyman, Filip Boyen, Alexander Van Parys, Elin Verbrugghe, Freddy Haesebrouck, Frank Pasmans. Salmonella Typhimurium LPS mutations for use in vaccines allowing differentiation of infected and vaccinated pigs. Vaccine, Apr 3 2011, 29: 3679-3685.
 2. Bregje Leyman, Filip Boyen, Alexander Van Parys, Elin Verbrugghe, Freddy Haesebrouck, Frank Pasmans. Vaccination of pigs reduces Salmonella Typhimurium numbers in conditions mimicking pre-slaughter stress. Veterinary Journal, May 19 2012, 194(2): 250-2.
 3. Bregje Leyman, Filip Boyen, Alexander Van Parys, Elin Verbrugghe, Freddy Haesebrouck, Frank Pasmans. Tackling the issue of environmental survival of live Salmonella Typhimurium vaccines in pigs: deletion of the lon gene. Research in Veterinary Science, Jun 9 2012, 93(3): 1168-72.

 • Francis Combes
  Francis.Combes@UGent.be
  • Francis Combes studeerde in 2015 als dierenarts af en vatte datzelfde jaar zijn doctoraat aan. Daarin wordt getracht om cellen te gebruiken als voertuigen die therapeutische cytokines in de nabijheid van tumoren afleveren. De expressie van deze cytokines, in de vorm van aangebrachte nucleïnezuurconstructen, kan via aanwezige regulatorische domeinen worden gemanipuleerd na toediening. Samengevat, probeer dit model kwaadaardige zones meer doelgericht te behandelen en daarbij hoge systemische spiegels van de therapeutische cytokines te vermijden, wat de neveneffecten mogelijks drastisch kan verlagen.


 • Hanne Huysmans
  Hanne.Huysmans@UGent.be
  • Hanne Huysmans studeerde af als Master in de Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In oktober 2015 begon ze haar doctoraatsonderzoek bij het laboratorium voor Gentherapie. Ze zal trachten om het homingproces van lymfocyten in de huid te veranderen naar een darmgestuurde homing met behulp van all-trans-retinoïnezuur (ATRA). ATRA induceert mucosale immuniteit waardoor geactiveerde lymfocyten naar de mucosa van de darm zullen migreren. Dit is belangrijk om de gastheer te beschermen tegen enteropathogenen zoals Enterotoxische Escherichia Coli (ETEC).

   

  Ex-medewerkes

  • Dr. Marina De Filette
   Marina De Filette werkt nu voor EcoTreasures
  • Steven Cool
   Steven Cool werkt nu voor Roche Diagnostics.
  • Dr. Oliwia Andries
   Oliwia Andries werkt nu voor Omega-Pharma
  • Sofie Denies
   Sofie Denies werkt nu voor iTeos Therapeutics