Biocentrum Agri-vet

Wat doet Biocentrum Agri-vet?

Onderwijs

Stagebegeleiding, scriptiebegeleiding en practica ondersteuning.

Alle faculteiten van UGent kunnen gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet. De faculteit Diergeneeskunde doet het meest beroep op de onderwijsfaciliteiten (stages, scripties, ...), gevolgd door de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (practica).

Onderzoek

Huisvesten en verzorgen van (proef)dieren (opgeleid personeel).

Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek (plant en dier; fundamenteel fysiologisch onderzoek, voederproeven, en ander praktijkonderzoek).

Zowel onderzoekers binnen UGent als derden kunnen beroep doen op de onderzoeksfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet.

Dienstverlening

Landbouw gerelateerde dienstverlening die zich op productieniveau situeert.

Zowel onderzoekers binnen UGent als derden kunnen beroep doen op de onderzoeksfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet.

Infrastructuur

  • Robot-melkveebedrijf met 55 lacterende koeien en bijhorend jongvee
  • Akkerbouw (veldproeven), ruwvoederwinning en weiden (rund, pony, paard) op 70 ha
  • Standplaatsen voor geiten, schapen, ...

Contact

Biocentrum Agri-Vet

  • Proefhoevestraat 18 (rundvee, schapen, ...)

B-9090 Melle
Belgium
T. +32 9 264 90 41
F. +32 9 264 90 98
Agri-Vet@ugent.be