Biocentrum Agri-vet

Wat doet Biocentrum Agri-vet?

Onderwijs

 • Stagebegeleiding, scriptiebegeleiding en practica ondersteuning.
 • Alle faculteiten van UGent kunnen gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet. De faculteit Diergeneeskunde doet het meest beroep op de onderwijsfaciliteiten (stages, scripties, ...), gevolgd door de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (practica).

Onderzoek

 • Huisvesten en verzorgen van (proef)dieren (opgeleid personeel).
 • Uitvoeren wetenschappelijk onderzoek (plant en dier; fundamenteel fysiologisch onderzoek, voederproeven, en ander praktijkonderzoek).
 • Zowel onderzoekers binnen UGent als derden kunnen beroep doen op de onderzoeksfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet.

Dienstverlening

 • Landbouw gerelateerde dienstverlening die zich op productieniveau situeert.
 • Zowel onderzoekers binnen UGent als derden kunnen beroep doen op de onderzoeksfaciliteiten van Biocentrum Agri-Vet.

Infrastructuur

 • Robot-melkveebedrijf met 55 lacterende koeien en bijhorend jongvee
 • Akkerbouw (veldproeven), ruwvoederwinning en weiden (rund, pony, paard) op 70 ha
 • Standplaatsen voor geiten, schapen, ...

Contact

Biocentrum Agri-Vet

 • Proefhoevestraat 18 (rundvee, schapen, ...)

B-9090 Melle
Belgium
T. +32 9 264 90 41
F. +32 9 264 90 98
Agri-Vet@ugent.be