Mobiliteit voor onderzoekers

Change to English version

Om de mobiliteit van onderzoekers op onze faculteit te stimuleren en beter te begeleiden, werd het facultair mobiliteits- en sabbaticalfonds opgericht. Dit fonds zetelt binnen de Facultaire commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

Bezoek de codex om meer informatie terug te vinden over de mobiliteitskredieten die toegekend kunnen worden, de voorwaarden, het bedrag & de aanvraagprocedure. 

Belangrijke documenten

Vaak gestelde vragen

Q: Ik heb nog altijd geen officiële goedkeuring gekregen van mijn abstract van de congresorganisatoren; kan ik dan al een aanvraag indienen bij het FWO (want bij het FWO moet ik 3 maand op voorhand een aanvraag indienen) ?

A: Je kan jouw aanvraag al bij het FWO indienen, zonder dat jouw abstract reeds is aanvaard door de congresorganisatoren. In de FWO procedure wordt immers gesteld:  “Je voegt het officiële aanvaardingsbewijs van de voordracht toe. Indien dit aanvaardingsbewijs drie maand vóór de aanvang van het congres nog niet beschikbaar is, kan dit alsnog later aan het FWO worden bezorgd".

Q: Ik ben vergeten mijn aanvraag voor een vergoeding voor mijn onderzoeksverblijf/congresdeelname in te dienen bij het FWO of andere externe financieringsinstantie. Kan ik dan toch een vergoeding krijgen van het Facultair Mobiliteitsfonds ?

 A: Neen. Aanvragen die in aanmerking kwamen voor externe financiering maar niet of te laat werden ingediend bij de externe financieringsbron, zijn onontvankelijk voor het Facultair Mobiliteitsfonds. 

Let erop dat je bij het FWO 3 maand op voorhand moet indienen ! Bekijk hier de mogelijke externe financieringsbronnen.
Q: Kan ik als PhD student bij het FWO terecht voor een vergoeding voor deelname aan een internationaal congres met een poster en geen mondelinge presentatie ?

A: Ja, dat is mogelijk.

Q: Kan ik al een aanvraag indienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds ook al heb ik nog geen resultaat ontvangen van mijn aanvraag bij het FWO/andere externe financieringsinstantie ?

A: Ja. Er moet niet gewacht worden op het resultaat van de FWO aanvraag of de andere financieringsbron om het dossier in te dienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds. De aanvrager dient de coördinator van het Facultair Mobiliteitsfonds mobidi@ugent.be evenwel onmiddellijk op de hoogte te brengen éénmaal het resultaat is gekend.

Q: Kan het geld voor een onderzoeksverblijf gebruikt worden voor producten of een toestel dat ik gebruik tijdens mijn onderzoek ?

A: Neen. De mobiliteitstoelage kan enkel gebruikt worden voor de werkelijke verplaatsings- en verblijfskosten.

Q: Ik ben een PhD student en wil graag op congres in het buitenland. Ik heb een reisaanvraag ingediend bij het FWO en dit is goedgekeurd. Het FWO komt evenwel enkel tussen in de verplaatsingskosten. Kan ik voor de verblijfs- en inschrijvingskosten een aanvraag indienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds ?

A: Ja, dat kan. Deze co-financiering vanuit het Facultair Mobiliteitsfonds wordt alleen maar uitgekeerd voor de werkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen of onkostennota’s).

Q: Ik ben een PhD student en wil graag op congres in het buitenland. Ik heb een beurs gekregen van de congresorganisatoren waardoor ik mijn inschrijvingsgeld niet moet betalen. Kan ik voor de verplaatsings- en verblijfskosten een aanvraag indienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds ?

A: Ja, dat kan. Deze co-financiering vanuit het Facultair Mobiliteitsfonds wordt alleen maar uitgekeerd voor de werkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen of onkostennota’s).

Q: Ik ben een PhD student en wil graag deelnemen aan een cursus/workshop in het buitenland. Ik heb een reisaanvraag ingediend bij het FWO en dit is goedgekeurd. Het FWO komt evenwel enkel tussen in de verplaatsingskosten vermits de cursus/workshop minder dan 7 dagen duurt. Kan ik voor de verblijfs- en inschrijvingskosten een aanvraag indienen bij het Facultair Mobiliteitsfonds ?

Ja, dat kan. Deze co-financiering vanuit het Facultair Mobiliteitsfonds wordt alleen maar uitgekeerd voor de werkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen of onkostennota’s).

Q: Ik ben een post-doc/ZAP en ik plan een kort/langdurig verblijf in het buitenland. Ik heb een reisaanvraag ingediend bij het FWO en dit is goedgekeurd. Dit betekent dat het FWO tussenkomt in mijn verplaatsingskosten en mij een forfaitaire dagvergoeding van 66 euro toekent. Mijn werkelijk gemaakte kosten liggen evenwel hoger dan 66 euro per dag. Kan ik voor deze extra kosten een aanvraag indienen bij het mobiliteitsfonds ?

A: Ja, dat kan met een maximum van 375 euro per week/1500 euro per maand. Deze co-financiering vanuit het mobiliteitsfonds wordt alleen maar uitgekeerd voor de werkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen of onkostennota’s). Houd er ook rekening mee dat het mobiliteitsfonds enkel tussenkomt in verplaatsings- en verblijfskosten en niet in werkingskosten. 

Contact

mobidi@ugent.be