Afwezigheid bij het examen

Wat doen in geval van afwezigheid tijdens examen?

Studenten die ziek zijn, dienen binnen de 3 dagen hun medisch attest samen met de naam van het opleidingsonderdeel waarvan ze het examen gemist hebben, in bij het examensecretariaat (FSA). Op de puntenbrief verschijnt de code ‘ziek’.

In geval van een mondeling examen of een examen met groepsindeling meldt de student tevens voor aanvang van het examen zijn/haar afwezigheid aan de examinator!

Indien je een inhaalexamen wenst aan te vragen dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de examinator (UGent-telefoonboek).

  • Indien de examinator oordeelt dat de afwezigheid gegrond is, wordt in onderling overleg nagegaan of een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode haalbaar is.
  • De student dient onverwijld de afgesproken datum van het inhaalexamen via mail mee te delen aan de FSA: fdo.di@ugent.be, met de betrokken examinator in cc.

 

Voor meer informatie, zie artikel 76 van het OER.

 

Contactgegevens examensecretariaat (FSA):

Tel:  +32 (0)9 264 75 02

Fax: +32 (0)9 264 77 85

Mail: fdo.di@ugent.be

 

  • Tijdens de examens fungeert de FSA als examensecretariaat