Vrijstelling en vermindering van studieomvang

Vrijstellingen kunnen enkel worden aangevraagd op basis van universitaire studies. Vrijstellingen op basis van niet-universitaire studies worden niet in overweging genomen.

 

Vrijstellingen kunnen enkel worden aangevraagd vóór de start van het academiejaar waarin de student de studie diergeneeskunde aanvat en niet meer erna. Aanvragen voor bijkomende vrijstellingen worden, na de start van het academiejaar waarin de student de studie diergeneeskunde aanvat, niet meer behandeld.

Procedure

 

Om vrijstellingen aan te vragen moet jijzelf  een vrijstellingsdossier opstellen. Per vak waarvoor je vrijstelling wil aanvragen maak je een bundel op dat bestaat uit

  • een "formulier aanvraag vrijstelling" (word of pdf )
  • het creditbewijs (bewijs dat je geslaagd bent) van het vak dat je in je andere opleiding gevolgd hebt en waarvan je denkt dat het in aanmerking komt om de vrijstelling te verlenen (verplicht afgestempeld door de onderwijsinstelling)
  • de inhoud van dit vak (uren theorie, practicum, kliniek, inhoudstafel) waaruit blijkt dat dit vak sterke gelijkenissen vertoont met het vak uit de opleiding Diergeneekunde (liefst afgestempeld door de onderwijsinstelling indien verschillend van de UGent).  

Om te bepalen voor welke vakken je in aanmerking komt voor een vrijstelling moet je de studiefiche van de vakken van de opleiding diergeneeskunde vergelijken met de studiefiche van je gevolgde vakken. De studiefiches van de Bachelorvakken aan onze faculteit kan je in de studiegids raadplegen.

Als de vakinhoud, het aantal uren theorie en het aantal uren toepassingen (practica) van het vak aan de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent goed overeenkomen met de vakinhoud (belang bijgevoegde inhoudstafels), het aantal uren theorie en het aantal uren toepassingen (practica) van het vak dat jij in jouw studierichting gekregen hebt, dan kan voor dit vak een vrijstelling verleend worden. Als de verschillen groot zijn, heeft het geen zin om een vrijstelling aan te vragen.

  • Het volledige met zorg opgestelde dossier (een hoop papier waar wij zelf nog alles moeten uitzoeken wordt niet behandeld) bezorg je voor de aanvang van het academiejaar aan:

 

                    Baptist Matthys

                    Cel Onderwijs

                    Faculteit Diergeneeskunde

                    Salisburylaan 133

                    9820 Merelbeke

                    België

 

De vrijstellingscommissie behandelt dit dossier en verstrekt een advies aan de faculteitsraad. De faculteitsraad neemt een beslissing.