Verhuur lockers

Meer info vind je op Minerva > infosite 'Gemeenschappelijk gedeelte...' > 'Aankondigingen' > Verhuur lockers aan aud. A & B