Keuze van opleiding in 2de en 3de Master

Wanneer moet je een keuze maken over je op te nemen vakken?

Bij de start van het 2de Masterjaar geeft de student bij herinschrijving zijn/haar clusterkeuze door (grote huisdieren of kleine huisdieren) via Oasis.

Bij de overgang van de 2de naar de 3de Master kiest de student bij herinschrijving een afstudeerrichting (gezelschapsdieren, paard, herkauwers, onderzoek of varken, pluimvee en konijn).

Infosessie 2de en 3de master?

Voor geïnteresseerde, voornamelijk 1ste Masterstudenten, wordt jaarlijks een infosessie georganiseerd in februari/maart. Op deze infosessie worden de clusterkeuzes van 2de Master (grote huisdieren en kleine huisdieren) evenals de verschillende afstudeerrichtingen en de bijhorende vakken uiteengezet. Daarnaast wordt een beeld geschetst van hoe de arbeidsmarkt er zou kunnen uitzien.