Klinieken Masterjaren

  • Deelname aan de klinieken is verplicht en maakt integraal deel uit van de niet-periodegebonden evaluatie. Het zich doelbewust onttrekken aan de periode en/of niet-periodegebonden evaluatie kan leiden tot het niet slagen voor het betreffende vak. 
  • Je kliniek aanwezigheid moet voor elke kliniekdag/nacht geregistreerd worden in de Satyr app, via een scan van een QR code met locatiebepaling waarvoor je toestemming moet geven. Ook afwezigheid moet in Satyr geregistreerd worden. Indien uw aanwezigheid niet correct geregistreerd werd, wordt dit als een onwettige afwezigheid beschouwd. De locaties van de QR-codes kan je terugvinden in de leerpaden of kliniekwijzers van de desbetreffende kliniekdag/nacht. Selecteer na het scannen van de QR-code de kliniekdag/nacht die je komt lopen, je bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste kliniekdag/nacht. Je krijgt een groen scherm als de registratie correct is verlopen.
  • De kliniekregeling wordt opgesteld door studenten in samenspraak met de verantwoordelijke van de optie/klinische dienst en op regelmatige tijdstippen aan alle studenten kenbaar gemaakt via de Ufora infosite 'Klinieken Diergeneeskunde'

Afwezigheden:

  • gewettigde afwezigheden (vb. doktersattest (zie onder ziekte!))
    • inhalen is verplicht in overleg met student en betrokken vakgroep
  • niet-gewettigde afwezigheden
    • dubbel inhalen is verplicht. Eén week dient verplicht in de inhaalweek ingehaald te worden. De tweede week wordt ingehaald in overleg met student en betrokken vakgroep