GIT academiejaar 2023-2024

Geïndividualiseerd Traject (GIT)

Een geïndividualiseerd traject (= GIT) is een curriculum dat afwijkt van het modeltraject. We streven hierbij naar een maximale responsabilisering van de student. Dit betekent dat de student er zelf dient over te waken dat hij/zij een correct en haalbaar curriculum samenstelt, rekening houdend met onderstaande GIT-regels en geadviseerde volgtijdelijkheden.

GIT regels en curriculum

Adviezen voor samenstelling curriculum

 

Dien jouw GIT aanvraag uiterlijk zondag 24 september 2023 in. Laattijdige GIT-aanvragen kunnen geweigerd worden door de curriculum commissie.

Vragen betreffende jouw uitgewerkte GIT aanvraag?

Indien je vragen hebt over je uitgewerkte GIT aanvraag kan je na de puntenbekendmaking van de 2de zittijd deelnemen aan een GIT-sessie (die georganiseerd wordt in de facultaire bibliotheek) of kan je een afspraak maken bij het Monitoraat.

 • Afspraak bij Monitoraat via elektronische agenda (data worden gecommuniceerd na de puntenbekendmaking van de 2de zittijd)
 • Enkel concreet uitgewerkte voorstellen worden besproken. Kom dus voorbereid naar het gesprek

Hoe vraag je een GIT aan?

In de flowchart wordt de procedure met de geldende deadlines voorgesteld. (flowchart)

Meer uitleg vind je hieronder.

Curriculum ZELF samenstellen in OASIS.

1)        Schrijf je elektronisch in via Oasis voor één (of meerdere) opleiding(en) (= bachelor, master of beide). Je dient na jouw herinschrijving ongeveer één uur te wachten voordat je jouw curriculum kan bewerken (= vakken toevoegen en/of verwijderen).

Bij het samenstellen van je curriculum volg je nauwlettend de GIT-regels en geadviseerde volgtijdelijkheden.

2)       Nadat je alle vakken die je wil volgen hebt toegevoegd, ga je terug naar het curriculum scherm en vink je het vakje aan voor de opleiding waarvan je het curriculum wil voorleggen ter goedkeuring.

3)      Nadat je op de knop ‘voorleggen ter goedkeuring’ hebt geklikt, voeg je in het vak ‘opmerking“GIT volgens de regels” OF “afwijkende GIT-aanvraag + jouw motivatie” toe.

Eenmaal je jouw curriculum hebt voorgelegd ter goedkeuring, kan je het niet meer zelf bewerken

Uitspraak GIT aanvraag

Jouw GIT-aanvraag wordt behandeld door de curriculumcommissie. Na afloop zal jouw curriculum goedgekeurd worden in OASIS of zal je via e-mail op de hoogte gebracht worden betreffende de afkeuring van jouw GIT aanvraag.

Bij afkeuring van jouw GIT-aanvraag heb je twee mogelijkheden:

1)       Mogelijkheid tot aanpassen GIT aanvraag conform GIT regels

Indien je GIT aanvraag niet werd goedgekeurd door de curriculumcommissie en je tegen deze beslissing NIET in beroep wenst te gaan, moet je je GIT aanvraag conform de GIT regels op volgende wijze laten aanpassen:

 • Je stuurt een mail naar met als onderwerp: “Aanpassen curriculum conform GIT regels” en je vermeldt welke vakken aangepast moeten worden.
 • Via OASIS kan je nagaan of de aanpassing werd doorgevoerd.

2)       In beroep gaan tegen de beslissing van de curriculumcommissie (OER 23-24 art. 30 §6)

Indien je GIT-aanvraag niet werd goedgekeurd door de curriculumcommissie kan je tegen deze beslissing in beroep gaan op volgende wijze:

 • Je kan in beroep gaan met hetzelfde voorstel dat je hebt ingediend voor de curriculumcommissie of je kan in beroep gaan met een aangepast voorstel.
 • Je stuurt een aangetekend gemotiveerd schrijven (= aangetekende zending, je dient hiervoor naar het postkantoor te gaan) naar de Decaan, Prof. A. Martens, Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke EN je stuurt een elektronische kopie van deze brief naar: werner.swannet@ugent.be.
 • Je vermeldt duidelijk je naam, voornaam, studentennummer en de jaren waartussen je een GIT aanvraagt (vb GIT 3de Bachelor-1ste Master, GIT 1ste-2de Master) op de aangetekende zending en op de elektronische kopie van je beroep.
 • Je dient binnen de 7 kalenderdagen na de uitspraak van jouw GIT-aanvraag je beroep indienen.
 • Laattijdige beroepsaanvragen worden niet behandeld.

Uitspraak Beroepsaanvraag

De beroepscommissie zal je via e-mail laten weten of je beroepsaanvraag al dan niet werd goed gekeurd.

Indien je beroepsaanvraag niet werd goedgekeurd door de beroepscommissie dien je jouw curriculum conform de GIT regels op de volgende wijze te laten aanpassen:

 • Je stuurt een e-mail naar monitoraat.di@ugent.be met als onderwerp: “Aanpassen curriculum conform GIT regels” en je vermeldt welke vakken aangepast moeten worden.
 • Via OASIS kan je nagaan of de aanpassing werd doorgevoerd.