Bijzonder Statuut

Kom je in aanmerking?

Alle informatie over het in aanmerking komen voor een bijzonder statuut voor studenten kan je nalezen op de universitaire website.

Niet in geval van acute overmacht

Bij acute overmacht zoals plotse ziekte, overlijden van een naaste, een ongeluk, ... dien je het bijzonder statuut niet aan te vragen, maar de procedure te volgen zoals beschreven in het Onderwijs- en examenreglement, artikels 51 (evaluatievorm) §2 en 75 (naleving van de examenregeling) §4.

Niet in geval van problemen met opvang van kinderen

Het hebben van kinderen, alleenstaand zijn met kinderen, geen opvang hebben voor kinderen, enz. zijn geen redenen voor het aanvragen van een bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

Indien er uitzonderlijke omstandigheden optreden zoals bijvoorbeeld langdurig ernstig zieke kinderen of kinderen met een functiebeperking, dan kan het toekennen van een bijzonder statuut wel aangevraagd worden.

Wil je meer lezen over bijzonder statuut?

De precieze bepalingen in verband met het bijzonder statuut kan je nalezen in het Onderwijs- en examenreglement, artikel 25.