Gewettigde afwezigheid door omstandigheden

(OC 17/10/12 - FR 14/11/12)

Indien er zich één van de hierna vermelde gebeurtenissen voordoet, heeft de student recht op gewettigde afwezigheid door omstandigheden, dat ter gelegenheid van de 'omstandigheid' moet genomen worden.

Dit impliceert dat gedurende de afwezigheid door omstandigheden, de student ‘wettelijk afwezig’ zal aanzien worden.

  • Voor klinieken zal de student één keer moeten inhalen (niet dubbel).

In alle gevallen moet de student een attest bezorgen aan de FSA als bewijs van de omstandigheid. Voor geplande omstandigheden zoals een huwelijk moet de student de FSA ten laatste 14 werkdagen voor het huwelijk op de hoogte brengen. Voor onverwachte omstandigheden moet de student de FSA zo snel mogelijk verwittigen en een attest inbrengen binnen de 14 werkdagen.

Indien dit niet gebeurt, wordt de afwezigheid als onwettig beschouwd.

Huwelijk

  • Huwelijk van de student of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door de student: 4 werkdagen
  • Huwelijk van vader, moeder, broer, zus of kind van de student of van diens echtgenoot/echtgenote of diens samenwonende partner: dag van het huwelijk

Bevalling

  • Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner: 10 werkdagen

Overlijden

  • Overlijden van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner; ouders of kinderen van de student of de ouders of kinderen van diens echtgenoot/echtgenote of van diens samenwonende partner: 4 werkdagen
  • Overlijden van een bloed- of aanverwant van de student of van de samenwonendepartner in om het even welke graad maar onder eenzelfde dak wonend als de student: 2 werkdagen
  • Overlijden van een bloed- of aanverwant van de student of van de samenwonendepartner in om het even welke graad maar niet onder eenzelfde dak wonend als de student: 1 werkdag

 

Bloedgeven: geen verlof