Zwangerschap - Moederschapsbescherming

Wat doe je indien je zwanger bent?

  Je dient je zwangerschap onverwijld te melden aan de trajectbegeleider.

   Bovendien dien je telefonisch (+32 9 330 32 76) een afspraak te maken bij de dienst medisch toezicht (=gratis).

   Wat zijn de gevolgen voor je klinische opleiding?

   Zwangere studenten kunnen niet toegelaten worden tot de klinieken en dit om reden van moederschapsbescherming.

   De risico's in de klinieken zijn o.a.:

   • fysisch trauma (kliniek landbouwhuisdieren)
   • infectierisico (alle klinieken)
   • stralingsrisico (kliniek medische beeldvorming)

   Ook het volgen van bepaalde practica kan een risico inhouden. De algemene regel is dat practica waar contact is met  kadavers, formolpreparaten, ioniserende straling of bepaalde chemische stoffen, niet mogen gevolgd worden door zwangere personen.

   Zwangerschap houdt onvermijdelijk een uitstel van klinische opleiding in waardoor de klinieken op een later tijdstip (na de zwangerschap) zullen moeten gevolgd worden.

   Wat doe je indien je van plan bent borstvoeding te geven?

   Indien je besluit om borstvoeding te geven tijdens jestudie in de masterjaren van de opleiding diergeneeskunde, dien je opnieuw een afspraak te maken met de DMT. De beperkingen die hieruit kunnen voortvloeien zijn minder zwaar.