Financieringsregels en -procedures

Financieringsregels

Voor het bijwonen van cursussen die niet door de Doctoral School van de Universiteit Gent worden georganiseerd, kan financiering worden aangevraagd als onderdeel van het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma.

Enkele algemene regels zijn van toepassing:

 1. Het maximum aantal terugbetaalbare cursussen: drie gespecialiseerde cursussen + één vaardigheidstraining (enkel cluster Onderzoek & Valorisatie). Doctoraatstudenten kunnen financiering aanvragen zolang het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma nog niet is afgerond.
 2. De aanvraag voor financiering maakt deel uit van de erkenningsaanvraagprocedure en moet ten minste één maand voor de start van de opleiding worden ingediend via Oasis: https://oasis.ugent.be/.
  • Kolom links kiezen voor ‘curriculum bewerken’ onder desbetreffende academiejaar
  • Rechts kiezen voor ‘Curriculum’ onder ‘Acties’
  • Onderaan rechts kiezen voor ‘overzicht erkenningsaanvragen’
  Indien uw aanvraag een positief advies krijgt van de Doctoral School, dient het verzoek om terugvordering uiterlijk drie maanden na afronding van de opleiding te worden ingediend.
 3. Per cursus kan een bedrag van maximaal € 600,00 worden aangevraagd.
 4. Reguliere opleidingsonderdelen georganiseerd aan de Universiteit Gent en andere Belgische universiteiten zijn in het algemeen gratis voor doctoraatsstudenten. Doctoraatsstudenten hoeven geen creditcontract te onderschrijven en geen vergoeding te betalen wanneer ze inschrijven voor een regulier opleidingsonderdeel. Doctoraatsstudenten die wel een creditcontract onderschrijven, krijgen geen terugbetaling van het studiegeld.
 5. Voor sommige cursussen georganiseerd door de Doctoral School van de Universiteit Gent wordt een inschrijvingsgeld aangerekend. Dit inschrijvingsgeld is niet terugvorderbaar.
 6. Kosten voor cursussen buiten de doctoraatsopleiding worden niet terugbetaald.
 7. Kosten voor conferenties, onderzoeksbezoeken, onderzoeksmobiliteit e.d. worden niet vergoed.
 8. Kosten voor vertalingen, publicaties e.d. worden niet vergoed.
Financiering voor cursussen  
Max. bedrag (€) per student Nee
Max. bedrag (€) per cursus 600
Financiering voor registratiekosten Ja
Financiering voor didactisch materiaal (handboeken, etc.) Ja
Financiering voor reiskosten (enkel buiten België) Ja
Financiering voor accommodatiekosten (enkel buiten België) Ja

Procedures voor de terugbetaling van kosten

Er bestaan specifieke procedures voor de terugvorderingen van kosten van de Doctoral School.

Financiering voor academisch personeel

Academisch personeel dat een cursus wil organiseren (intensief seminarie, zomer-/winterschool, enz.) kan een aanvraag indienen voor financiering door de Doctoral School.