Doctoraatsopleidingprogramma Universiteit Gent

De Doctoral School organiseert gespecialiseerde cursussen en vaardigheidstrainingen als onderdeel van de doctoraatsopleiding. Doctoraatsstudenten worden ook aangemoedigd om doctoraatsopleidingen te volgen die door andere instellingen georganiseerd worden en/of om relevante reguliere (master)opleidingsonderdelen op te nemen in hun doctoraatsopleidingsprogramma. De cursuscatalogus biedt een overzicht van de cursussen die door de Doctoral School worden georganiseerd en een selectie van cursussen die door andere instellingen worden georganiseerd.

Het programma

De cursussen

Je curriculum in OASIS

Doctoraatsstudenten kunnen actief (een deel van) hun curriculum van het Doctoraatsopleidingsprogramma beheren in OASIS