Onderzoek

Conferentie

De Universiteit Gent moedigt onderzoeksoutput van topkwaliteit en academische netwerking aan in de vorm van actieve deelname aan conferenties. Daarom kunnen drie bijdragen (als presenterend auteur, mondeling of poster) aan een nationaal of internationaal congres worden opgenomen in het doctoraatsopleidingsprogramma.

Een nationale conferentie wordt georganiseerd door een nationaal wetenschappelijk comité en is een openbare gebeurtenis. Engels, een volkstaal en/of een forumtaal worden gebruikt als de officiële conferentietaal/talen. Een internationale conferentie wordt georganiseerd door een internationaal wetenschappelijk comité en is een openbare gebeurtenis. Het Engels en/of een forumtaal worden gebruikt als de officiële conferentietaal/talen.

Presentaties (mondeling of poster) tijdens lokale conferenties, doctoraatscolloquia, symposia en cursussen (bv. zomerscholen), besloten wetenschappelijke bijeenkomsten (bv. vergaderingen van het doctoraatsadviescomité) enz. komen niet in aanmerking voor opname in het doctoraatsopleidingsprogramma.

Deze specifieke eisen moeten door de promotor volledig worden geverifieerd en bevestigd.

Jaarlijks zelfreflectierapport


Elke doctoraatsstudent moet jaarlijks tussen 1 april en 30 juni een zelfreflectierapport indienen. Op basis van het ingediende verslag beoordeelt de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) of, indien een dergelijke commissie niet is aangesteld, de promotoren, de voortgang van de promovendus in het onderzoek en de voortgang in het doctoraatsopleidingsprogramma.

Een goedgekeurd zelfreflectierapport is een noodzakelijke voorwaarde voor de activering van de online herinschrijving voor het volgende academiejaar.

De doctoral school is verantwoordelijk voor de administratieve follow-up van de zelfreflectierapporten.