Programmastructuur

Overzicht

Het doctoraatsopleidingsprogramma van de Universiteit Gent is als volgt gestructureerd:

  Minimum aantal   Maximum aantal
  Gespecialiseerde cursussen   3 cursussen   max. 3 bijkomende cursussen
  (reguliere cursus punten)   max. 30 ECTS in cursuspunten
  Vaardigheidstrainingen   3 seminaries (verschillende clusters*)   max. 3 bijkomende cursussen
  Conferenties   3 presentaties/posters
  Zelfreflectierapport   jaarlijks
  Verdediging   ja
    = certificaat van het   doctoraatsopleidingsprogramma   = bijkomende activiteiten

*Communicatievaardigheden, Onderzoek & Valorisatie, Leiderschap & Persoonlijke effectiviteit, Carrière management

Certificaat van het doctoraatsopleidingsprogramma

Doctoraatsstudenten die het getuigschrift van het doctoraatsopleidingsprogramma willen behalen, moeten het minimale aantal activiteiten voltooien, namelijk drie gespecialiseerde cursussen, drie vaardigheidstrainingen (uit drie verschillende clusters), drie congresbijdragen, de jaarlijkse zelfreflectierapporten en de doctoraatsverdediging.

De meeste promovendi (met uitzondering van degenen voor wie het programma verplicht is) kunnen vrij kiezen voor cursussen die relevant zijn voor de ontwikkeling van hun onderzoek en hun (onderzoeks)loopbaan. In het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma kunnen doctorandi zowel cursussen opnemen die door de Doctoral School worden georganiseerd, als cursussen die door andere instellingen en/of reguliere opleidingsonderdelen (master en hoger) worden georganiseerd.

De onderzoekscomponent van het doctoraatsopleidingsprogramma biedt doctorandi de mogelijkheid om hun meest representatieve onderzoeksoutput (presentaties) voor het voetlicht te brengen.

Doctoraatsstudenten die het minimum aantal activiteiten hebben voltooid en het getuigschrift van het doctoraatsopleidingsprogramma willen behalen, moeten hun curriculum voor de eindbeoordeling indienen 20 werkdagen vóór de vergadering van de faculteitsraad die over de toelating tot het doctoraatsexamen beslist. Voor meer informatie over het indienen van uw curriculum voor de eindbeoordeling, verwijzen wij u naar deze richtlijnen.

Facultair verplicht programma

Faculteiten kunnen ervoor kiezen om (een deel van) het doctoraatsopleidingsprogramma verplicht te stellen voor sommige of voor al hun doctoraatskandidaten, hoewel daarbij bepaalde beperkingen in acht moeten worden genomen (zie onderstaande tabel). Raadpleeg het reglement van je faculteit om te weten of een verplicht programma al dan niet op jou van toepassing is.

  Facultair verplicht programma
  Gespecialiseerde cursussen   max. 3 cursussen
  (reguliere cursus punten)   max. 3. ECTS in cursuspunten
  Vaardigheidstrainingen   max. 3 seminaries 
  Conferenties   max. 3 presentaties/posters
  Publicaties   max. 1 artikel/hoofdstuk/boek
  zelfreflectierapport   jaarlijks
    = toestemming om te verdedigen

Bijkomende activiteiten

Doctoraatsstudenten mogen bijkomende cursussen (hetzij gespecialiseerde cursussen, hetzij vaardigheidstrainingen) opnemen in hun curriculum. Het maximale aantal van activiteiten kan cursussen omvatten georganiseerd door de Doctoral School (max. 3 gespecialiseerde cursussen en max. 3 vaardigheidstrainingen) en/of tot 30 ECTS in reguliere opleidingsonderdelen (bachelor en hoger).

Bijkomende onderzoeksactiviteiten en cursussen die de maximale set overschrijden, moeten in het individuele cv worden opgenomen.

Combinatie educatieve master

Doctorandi kunnen gedurende hun doctoraat een educatieve master volgen. Een deel van de opleidingsonderdelen van een eduma kan kosteloos opgenomen worden in het curriculum van de doctoraatsopleiding. Specifiek gaat het om opleidingsonderdelen uit de programmalijn theoretische vorming en keuzeopleidingsonderdelen gerelateerd aan het onderwijs. Deze kunnen worden opgenomen in de korf van 30 ECTS voorzien in de maximale set (zie hierboven). Voor de opname van deze opleidingsonderdelen hebben doctorandi altijd de toestemming van de promotor nodig.

Opleidingsonderdelen uit de programmalijnen vakdidactiek, de stage en de masterproef kunnen enkel gevolgd worden via een afzonderlijke inschrijving in een diplomacontract voor de betrokken Educatieve Masteropleiding van de UGent. Voor deze vakken moet doctorandi dus wel het studiegeld betalen.

Uit de programmalijn stage van de Educatieve Masteropleiding van de UGent kan stage A of stage B of stage C – dit zijn de stages die aansluiten bij de gevolgde vakdidactieken – erkend worden als verbredende cursus binnen de doctoraatsopleiding in de cluster ‘Career Management’. Dit betekent niet dat deze stage wordt vrijgesteld van het betalen van het studiegeld en ook niet dat er voor deze stage geen inschrijving in het diplomacontract van de Educatieve Masteropleiding nodig is.

Vind je de informatie voor jouw specifieke situatie niet terug op deze pagina? Contacteer ons!

Vragen over de doctoraatsopleiding: doctoralschools@ugent.be

Vragen over de eduma: educatievemaster@ugent.be

Gerelateerde informatie

Registratie, erkenning en financieringsprocedures van cursussen.