Doctoraatsadministratie

Aanvraag en toelating

Eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding

Introductietraject voor startende doctorandi

Datamanagementplan

Jaarlijkse herinschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding

Gezamenlijk doctoraat (joint PhD) - interdisciplinair doctoraat

Veranderen van promotor, wijzigingen in DBC, doctoraatsonderwerp, doctoraatstitel, etc.

Doctoraat en doctoraatsopleiding stopzetten

Doctoraat en doctoraatsopleiding afwerken