Informatie voor promotoren

Call for initiatives 2021-2022

De Doctoral Schools roepen ZAP-leden en postdoctorale onderzoekers op om cursusfinancieringsaanvragen in te dienen voor cursussen die tegemoetkomen aan de bestaande trainingsnoden bij jonge onderzoekers.

In academiejaar 2021-2022 voorzien de Doctoral Schools financiering voor vier verschillende formats:

(1) Verdiepende cursussen als deel van de Doctoraatsopleiding: cf. Oproep: Verdiepende cursussen + aanvraagformulier (wederkerende deadlines: 15 februari, 31 mei, 15 oktober)

(2) Multi- or Interdisciplinaire Seasonal Schools: cf. Oproep: seasonal schools  + aanvraagformulier (wederkerende deadlines: 15 februari, 15 oktober)

(3) ‘Hot topic lectures’ die gaan over gender en diversiteit in onderzoekscarrières, wetenschappelijke integriteit & ethiek, onderzoeksvalorisatie, ondernemerschap en/of duurzaamheid: cf. Oproep: ‘Hot topic lectures’ (rollende deadline: indienen ten laatste 1 maand voor de start van de geplande activiteit)

(4) ‘Meet the PhD Jury’ in het kader van een doctoraatsverdediging: cf. Oproep: ‘Meet the PhD Jury’ activiteiten (rollende deadline: indienen ten laatste 1 maand voor de start van de geplande activiteit)

Interuniversitaire Call: vormingsactiviteiten voor PhD’s en postdocs georganiseerd door wetenschappelijke vakverenigingen en expertisecentra 

Vele wetenschappelijke vakverenigingen en expertisecentra organiseren reeds vormingsactiviteiten die interessant kunnen zijn voor doctorandi en postdocs. Om dit soort activiteiten verder aan te moedigen en te ondersteunen, hebben de Doctoral Schools besloten om hiervoor beurzen ter beschikking te stellen van maximum 5.000€ per activiteit van 1 dag en maximum 8.000€ voor een activiteit van meerdere dagen (het precieze toegekende bedrag zal afhankelijk zijn van de ingediende begroting). Voorbeelden van initiatieven zijn workshops, summer schools, conferenties, ….

Graag willen wij ook uw organisatie uitnodigen om initiatieven in te dienen.

De ontvankelijkheidscriteria zijn:

  •  Actieve deelname van jonge onderzoekers (bv. via hands-on activiteiten, poster- of mondelinge presentatie)
  • Participatie van jonge onderzoekers van minimaal drie Vlaamse universiteiten (bij voorkeur van alle vijf)
  • De activiteit moet passen in één of meerdere categorieën vermeld in de bijlage.
  • Jonge Vlaamse onderzoekers (PhD/postdocs) kunnen gratis of tegen een beperkte deelnamekost deelnemen.
  • Het initiatief moeten plaatsvinden tussen 01/01/2022 en 31/12/2022.

 De financiering kan in principe enkel gebruikt worden voor het transport (economy class vluchten) en verblijf (max 250 €/dag) van gerenommeerde buitenlandse sprekers/wetenschappers. Daarnaast mag een honorarium van maximaal 250 € voorzien worden voor deze wetenschappers.

Verdere voorwaarden vindt u in dit indienformulier.

Registratie voor de interuniversitaire call is nu gesloten.

  • Voorziene datum/periode en plaats activiteit
  • Omschrijving van de activiteit
  • Geanticipeerd deelnemersaantal jonge Vlaamse onderzoekers (PhD/postdoc). Indien dit event in voorgaande jaren ook al heeft plaatsgevonden, gelieve het programma en het aantal deelnemers (totaal en aantal Vlaamse PhD/postdocs) te vermelden.
  • Een gedetailleerd budget. Terugbetaling van reiskosten en verblijf gebeurt op grond van originele facturen.

Verdiepende cursussen: specifieke financieringsregels per Doctoral School

Doctoral School of Arts, Humanities and Law

Doctoral School of Life Sciences and Medicine

Doctoral School of Natural Sciences

Doctoral School of Social and Behavioural Sciences

Nuttige informatie