Registratie- en erkenningsprocedures

Algemene informatie

Doctoraatsstudenten kunnen zowel cursussen georganiseerd door de Doctoral School als cursussen georganiseerd door andere instellingen en/of relevante reguliere opleidingsonderdelen opnemen in hun doctoraatsopleidingsprogramma. De meeste doctoraatsstudenten (met uitzondering van degenen voor wie het programma verplicht is) kunnen vrij cursussen kiezen (tot het maximum aantal dat in het doctoraatsopleidingsprogramma kan worden opgenomen) die relevant zijn voor de ontwikkeling van hun onderzoek en hun (onderzoeks)loopbaan. Niet alle soorten cursussen kunnen echter in het minimumpakket worden opgenomen:

Cursustype Minimumpakket doctoraatsopleidingsprogramma Maximumpakket doctoraatsopleidingsprogramma
Bachelor, koppeling, voorbereidende opleidingen (reguliere opleidingsonderdelen) aan de Universiteit Gent, AUGent Universiteit Colleges of een andere Universiteit Nee Ja
Master, aansluitende master, doctoraatsopleidingen (reguliere opleidingsonderdelen) aan de Universiteit Gent of een andere universiteit Ja Ja
Opleidingen/seminaries (mede)georganiseerd door de Doctoral School van de Universiteit Gent Ja Ja
Opleidingen/seminaries niet (mede)georganiseerd door de Doctoral School van de Universiteit Gent Ja Nee

Voor alle cursussen gelden enkele algemene regels:

  1. Een cursus die niet door de Doctoral School van de Universiteit Gent wordt georganiseerd, kan alleen in het doctoraatsopleidingsprogramma worden opgenomen (minimumpakket) als de cursus voldoet aan de kwaliteitseisen die door de Doctoral School zijn vastgelegd (gespecialiseerde cursussen, vaardigheidstrainingen). Doctoraatsstudenten dienen daarom steeds een aanvraag tot erkenning in te dienen. De erkenningsaanvraag moet ten minste één maand voor het begin van de cursus worden ingediend indien deze een verzoek om financiering omvat. Doctoraatsstudenten krijgen geen toestemming om cursussen die niet door de Doctoral School worden georganiseerd, op te nemen in de maximale set van het doctoraatsopleidingsprogramma, met uitzondering van max. 30 ECTS in reguliere opleidingsonderdelen (zonder aanvraag tot erkenning).
  2. Het is verplicht om in te registreren voor elke cursus (minimum set en maximum set). Registratie voor cursussen blijft steeds bij de organisatoren.
  3. Doctoraatsstudenten (of hun departement) dienen het inschrijvingsgeld te betalen. In het algemeen is de inschrijving voor cursussen georganiseerd door de Doctoral School en voor reguliere opleidingsonderdelen (max. 30 ECTS) kosteloos. Voor sommige cursussen georganiseerd door de Doctoral School geldt een no show fee; de no show fee wordt aangekondigd op de webpagina van de cursus of bij de bevestiging van de inschrijving. Cursussen die niet georganiseerd worden door de Doctoral School zijn meestal niet kosteloos (en/of er kan een no show fee van toepassing zijn). Doctoraatsstudenten kunnen financiering aanvragen voor cursussen die niet door de Doctoral School worden georganiseerd, als onderdeel van het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma. Het verzoek om financiering maakt deel uit van de procedure voor de aanvraag tot erkenning.
  4. Succesvolle deelname (incl. evaluatie, indien relevant) is vereist. Doctoraatsstudenten die een regulier opleidingsonderdeel in hun doctoraatsopleiding willen opnemen, moeten slagen voor het examen. Doctoraatsstudenten dienen een bewijs van succesvolle deelname voor te leggen na voltooiing van een cursus die niet door de Doctoral School wordt georganiseerd (uitzondering: reguliere opleidingsonderdelen aan de Universiteit Gent).

Overzicht per cursus type

Cursustype Erkenning Registratie Bewijs Financiering
Bachelor, koppeling, voorbereidende opleidingen (reguliere opleidingsonderdelen) aan de Universiteit Gent, AUGent Universiteit Colleges of een andere Universiteit Niet vereist, deze cursussen kunnen enkel opgenomen worden in het maximumpakket van het doctoraatsopleidingprogramma UGent: OASIS Bewijs niet vereist (examencijfer in OASIS) Geen financiering beschikbaar
Andere Vlaamse universiteiten Bewijs van succesvolle deelname verstrekt door de organisatoren, of formulier
Andere universiteiten: procedure bepaald door de organisator
Master, aansluitende master, doctoraatsopleidingen (reguliere opleidingsonderdelen) aan de Universiteit Gent of een andere universiteit Verplicht voor cursussen in het minimumpakket (aanvraag tot erkenning); niet vereist voor cursussen in het maximumpakket UGent: OASIS Bewijs niet vereist (examencijfer in OASIS) In Vlaanderen meestal kosteloos; bij wijze van uitzondering kan financiering worden aangevraagd voor cursussen in de minimumreeks
Andere Vlaamse universiteiten Bewijs van succesvolle deelname verstrekt door de organisatoren, of formulier
Andere universiteiten: procedure bepaald door de organisator
Opleidingen/seminaries (mede)georganiseerd door de Doctoral School van de Universiteit Gent Niet vereist Procedure is vermeld op de webpagina van de cursus Bewijs niet vereist Kosteloos voor leden van de Doctoral School van Universiteit Gent
Opleidingen/seminaries niet (mede)georganiseerd door de Doctoral School van de Universiteit Gent Verplicht  (aanvraag tot erkenning); deze cursussen kunnen enkel opgenomen worden in het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma Registratie blijft bij de organisatoren Bewijs van succesvolle deelname verstrekt door de organisatoren, of formulier Financiering kan aangevraagd worden