Ontwerpstrategieën voor residentiële ventilatie

Doctoraatsproefschrift Jelle Laverge

Sinds het installeren van een adequaat ventilatiesysteem in nieuwbouwwoningen door de overheid werd verplicht in 2006, is over de prestaties van verschillende types ventilatie en zelfs over de wenselijkheid van een ventilatiesysteem op zich onophoudelijk gedebatteerd in de publieke opinie. Ondertussen hebben vraaggestuurde ventilatie en lucht-lucht warmtewisselaars een belangrijk en onderling fel bevochten deel van de markt voor residentiële ventilatiesystemen veroverd.

Uit de analyse van de prestaties van residentiële ventilatie in dit proefschrift blijkt duidelijk dat de ontwerpregels die momenteel van kracht zijn aanleiding geven tot suboptimale prestaties. Anderzijds wordt duidelijk het potentieel van zowel vraagsturing als van warmteterugwinning aangetoond om deze prestaties verder te verbeteren. Uit tegengestelde bevindingen over luchtkwaliteit in slaapkamers volgt echter dat er ook nood is aan verder onderzoek op deze materie.

Info

Doctorandus: Jelle Laverge
Openbare verdediging: 2013-07-01
Promotor: prof. Arnold Janssens

Examencommissie:
em. prof. dr. ir. Jan Van Campenhout, voorzitter
prof. Arnold Janssens, promotor, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Wim Boydens, secretaris, UGent - vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA01)
prof. Ivan Pollet, UGent - vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie (BW22)
prof. Michel De Paepe, UGent - vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen (EA08)
prof. Pawel Wargocki, Technical University of Denmark, Lyngby, Denemarken
prof. Atila Novoselac, University of Texas at Austin, VS
dr. ir. Peter Wouters, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, Brussel

Gerelateerde inhoud