Parametrische bouwknopen / koudebruggen-atlas

Koudebruggen kunnen een grote invloed hebben op de energieprestatie van gebouwen. Daarom werd in België een pragmatische aanpak ontwikkeld om bouwknopen in rekening te brengen in de officiële energieprestatiebeoordeling van gebouwen (EPB, zie EP-bridge/PAThB2010-project).

Dit vergrootte binnen de bouwsector de aandacht voor goede thermische detaillering van bouwknopen. In deze context heeft de UGent een unieke bouwknopenatlas ontwikkeld in samenwerking Wienerberger. Deze atlas focust op metselwerkconstructies en bestaat uit 2 sets aan typische bouwknopen, geanalyseerd door de UGent: 72 werden geëvalueerd op basis van de vereenvoudigde methode uit de officiële bouwknopenregelgeving en 17 bouwknopen die frequent voorkomen werden in detail geanalyseerd aan de hand van 2D en 3D computersimulaties in Trisco. Een in huis ontwikkelde tool werd gebruikt om dit simulatieproces te automatiseren. Dankzij deze tool konden meer dan 60.000 variaties van deze details gesimuleerd worden, met variërende isolatiediktes, materiaaleigenschappen enz.

De tool interpreteerde ook de resultaten en vatte deze automatisch samen in meer begrijpbare, grafische overzichten. Wienerberger plaatste deze resultaten in de achtergrond van een web-platform. Dat platform laat architecten en EPB-verslaggevers toe om oplossingen te vinden en te vergelijken en om automatisch de rapporten te genereren die nodig zijn voor de officiële EPB-verslaggeving.

Project info

Onderzoeksgroep: Bouwfysica
Startdatum: 2010
Onderzoekers: Marc Delghust, Willem Huyghe en Arnold Janssens