Onderwijskast

Wat is de Onderwijskast?

De Onderwijskast is een apart boekenrek in de Faculteitsbibliotheek bedoeld voor de tijdelijke opstelling van boeken en tijdschriften die in het kader van specifieke opleidingsonderdelen van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (zoals Bijzondere Vraagstukken, Jokerweek, Ontwerpstudio’s, e.a. ) ter beschikking moeten blijven van de studenten, ook als de werken normaliter uitleenbaar zijn. Als een docent titels aan de bibliotheek doorgeeft voor de Onderwijskast, komen deze in dit apart boekenrek te staan. De werken die in de Onderwijskast worden opgesteld, zijn de facto niet uitleenbaar voor de duur van hun opstelling daar. 

Procedure

Docenten die publicaties/bibliotheekwerken in de Onderwijskast wensen te deponeren, kunnen contact opnemen met de Faculteitsbibliotheek via lib.fea@ugent.be.  Aanvragen dienen - voor werken aanwezig in de architectuurcollectie (TW01) - bij voorkeur te gebeuren ten laatste enkele dagen voor aanvang van het college of de studentenopdracht. Als de werken nog niet aanwezig zijn in de collectie, kan de docent aankoopsuggesties doorsturen.

Welke gegevens hebben wij nodig?

  1. Lijst met de bibliografische gegevens van de publicaties en de plaatsingsnummers.
  2. Naam van het college waarvoor de Onderwijskast wordt ingericht, de naam van de docent(en), en vermelding van het studiejaar waarin het college wordt gegeven.
  3. Periode van de opstelling in de onderwijskast (begin- en einddatum) en eventuele uitzonderingen hierop.

Welk materiaal kan er in de Onderwijskast?

  1. Boeken, tijdschriften en dvd’s uit de TW01-collectie (inclusief Bekaert).
  2. Materiaal uit de privé-collectie van de docent.
  3. Nieuw materiaal (indien nog geen exemplaren terug te vinden zijn in de TW01-collectie). Gelieve aankoopsuggesties door te geven aan rik.vanmoerkerke@ugent.be.

Hoe gaan we in de bibliotheek te werk?

  1. De werken worden door een medewerker van de Faculteitsbibliotheek verzameld en geregistreerd.
  2. De plaatsingsnummers en beschikbaarheidsstatus van de materialen worden aangepast zodat voor de bibliotheekgebruikers na opzoeking in de bibliotheekcatalogus duidelijk is dat deze werken in de onderwijskast staan (enkel mogelijk voor bibliotheekwerken). Een directe weblink toont de selectie per docent/college.
  3. Nadat het college is afgelopen, wordt het materiaal op zijn oorspronkelijke plaats teruggeplaatst.

Contact en info

lib.fea@ugent.be