devitrine #3 Congo/Decolonizing the library

Op 8 december 2018 opende het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, na een grondige renovatie, opnieuw de deuren. Een gedroomde aanleiding om met devitrine #3 de focus op Congo te leggen. Dat gebeurt door drie operaties in de Faculteitsbibliotheek: in de leeszaal zijn een aantal historisch relevante bronnen uit de rijke UGent-collectie samengebracht die sleutelmomenten belichten in de aandacht voor architectuur, stedenbouw en de transformatie van het landschap in (post)koloniaal Congo. Het onderzoek rond Centraal-Afrika dat aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw loopt, wordt gepresenteerd onder de vorm van doctoraten, talloze masterproeven en een reeks boekpublicaties. Tenslotte belicht devitrine #3 via een eigenzinnige selectie van een 100-tal boeken het recente, vaak nog weinig bekende onderzoek over koloniaal en postkoloniaal Congo, dat inspiratie biedt voor het Congo onderzoek aan de vakgroep. Door deze boeken op strategische wijze in te voegen in de diverse secties van de Faculteitsbibliotheek (van geschiedenis tot design en kunst; van filosofie, over literatuur tot bouwtechniek), werpt devitrine #3 een kritische blik op het voornamelijk ‘eurocentrische’ karakter van onze collectie, en bij uitbreiding, van de disciplines architectuur en stedenbouw.

Curator : Johan Lagae
Booklet bij de tentoonstelling met uitgebreide toelichting en bibliografie van tentoongestelde boeken.


devitrine

Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Pool Architectuur, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent
Vanaf 12 december 2018 tot 8 maart 2019
Open tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
(ma-do 9u-18u, vr 9u-16u gesloten tijdens Kerstvakantie)
Contact :
Johan Lagae, curator, johan.lagae@ugent.be
Mieken Osselaer mieken.osselaer@ugent.be
Katrien Van Roste, katrien.vanroste@ugent.be
Faculteitsbibliotheek FEA

De finissage van de tentoonstelling devitrine #3, Congo/Decolonizing the library vond plaats op donderdag 7 maart 2019, 19u – 22u.
De curator, prof. Johan Lagae, gaf toelichting bij de opzet van de tentoonstellling. Aansluitend presenteerde dr. Luce Beeckmans het Special Issue van het tijdschrift Afrika Focus getiteld Decolonizing African Studies: Celebrating and rethinking 10 years of GAP and 30 years of Afrika Focus.
Tenslotte ging Johan Lagae kort in gesprek met twee onderzoekers uit de Democratische Republiek Congo met wie hij al jaren samenwerkt rond stadshistorisch onderzoek: prof. Jacob Sabakinu Kivilu (Universiteit van Kinshasa) en prof. Donatien Dibwe Dia Mwembu (Universiteit van Lubumbashi).
De presentaties gingen door in het Frans en het Engels. Achteraf bood de Faculteitsbibliotheek een glas aan.