Over de vakgroepbibliotheken

Naast de fysieke collectie Architectuur en Stedenbouw ondergebracht in het Plateaugebouw, omvat de Faculteitbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur eveneens 35 vakgroepcollecties Ingenieurswetenschappen, verspreid over een 14-tal locaties in onder andere het Technologiepark Zwijnaarde, Campus Schoonmeersen en Campus Kortrijk. 

Conform het plan Björnshauge, is sinds 2005 de beweging ingezet om aan de verschillende faculteiten overkoepelende Faculteitsbibliotheken op te richten met het oog op rationalisatie van personeelsinzet, openingsuren en publieke dienstverlening. Parallel hieraan kreeg de Boekentoren de rol van bewaarbibliotheek toebedeeld.

Met de oprichting van de Faculteitsbibliotheken werd eveneens de rationalisatie van de analoge collecties ingezet. Met het vooruitzicht van de Boekentoren als bewaarbibliotheek, werd en wordt voor alle minder intensief gebruikte (vakgroep)collecties ingezet op ontdubbeling, deselectie en voorbereiding tot overdracht naar het depot in de Boekentoren.

Binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur is deze rationaliseringsbeweging volop aan de gang. Dit betekent dat meer en meer wordt ingezet op de afbouw van de uitbating van de fysieke vakgroepbibliotheken en ondertussen reeds een substantieel aandeel collecties in beheer zijn van de Faculteitsbibliotheek. Wanneer een collectie wordt ontdubbeld en verwerkt, kan dit echter betekenen dat (delen van) bepaalde vakgroepcollecties gedurende een bepaalde tijd niet consulteerbaar zijn. 

Heb je een vraag omtrent (één van) deze vakgroepcollecties? Contacteer lib.fea@ugent.be